Van Voorhouts Kinderkoor tot Singing Stars

Kinderkoor

Het Voorhouts Kinderkoor in 1990 voor het Boerhaavehuis bij opnamen voor ‘Kinderen voor Kinderen’.

De Dwars Op wordt binnenkort weer bij de leden bezorgd. Hierin onder meer het verhaal over het ontstaan van het Voorhouts Kinder- en Tienerkoor, de latere Singing Stars. Aanleiding is de uitreiking van de Zilveren Barensteel op 14 juli 2021 aan de oprichtster Marjan Kortekaas-van Blitterswijk.

Marjan woont sinds 1968 in Voorhout en heeft met haar man de juwelierszaak aan de Mgr. Broerestraat. In 1987 gaat ze bij het oecumenische Boerhaavekoor zingen en richt in 1988 zelf een kinderkoor op. Omdat haar eigen dochters op de Boerhaaveschool zitten, werft Marjan daar ook leden en de belangstelling is groot. Er melden zich 25 kinderen en ze vindt in kunstenaar Ed Pijlman een begenadigd pianist. Marjan vormt samen met Joke Bol, Lieke van Dorp en later ook Quirina van Aken het eerste bestuur. Het repertoire is ‘mooi Nederlands’. Een jaar later komt er een tienerkoor bij. Jaarlijks zijn er uitvoeringen in de Boerhaaveschool, de Kleine Kerk, het parochiehuis en later ook in de KTS.

Brussel
Hoogtepunt is in februari 1991 de deelname in Brussel aan de finales van de Vara tv-competitie Kinderen voor Kinderen. Acht koren, vier uit Nederland en vier uit België, zijn door de voorrondes heen gekomen. Prominenten komen er voor naar Voorhout, er worden clips gemaakt, de verplichte en zelf gekozen liedjes alsook de choreografie worden ingestudeerd. Er wordt kleding gepast en studio-opnamen gemaakt. De gemeente Voorhout kent een subsidie toe. Met sponsoring van Rabo- en Bondsspaarbank, Noorlander en Van Rooijen samen is dat f 6.000. Met één punt minder eindigt het Voorhouts Kinderkoor als tweede achter een Belgisch koor uit Merksplas. Op 12 november 1991 wordt het Kinderen voor Kinderen festival uitgezonden. Op de uitzendavond rijdt het hele kinderkoor op de fiets met een gettoblaster achterop, zingend door Voorhout. Er volgen vele optredens in de Bollenstreek en elders in het land. Ze zijn ook nogmaals op televisie met Katherine Keijl. Het is één groot feest.

Singing Stars
Rond 1996 neemt dochter Mieke Kortekaas de tieners over en in 1998 de organisatie. In 2006 neemt Marjan afscheid als dirigente bij het kinderkoor. Het Voorhouts Kinderkoor wordt omgedoopt tot de Singing Stars en aangevuld met leeftijdsgroepen tussen 4-25 jaar onder leiding van professionele docenten. Marjan blijft als penningmeester bij betrokken.