Geslaagde Open Monumentendag

Wandeling met Cok van Steijn en bezoekers op de klokkenverdieping van de toren.

In het Bestuurscentrum aan het Raadhuisplein in Voorhout vond afgelopen zaterdag de opening van Open Monumentendag plaatsvond. Dit is het laatste gemeentehuis van de voormalig zelfstandige gemeente. Het werd in de zomer van 1991 geopend in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin S. Patijn en de toenmalige burgemeester M. de Goeij-Smulders. De oud-burgemeester was zaterdag opnieuw aanwezig, nu om samen met de burgemeester van Teylingen C. Breuer en HKV-voorzitter Cok van Steijn de OMD te openen. Dat gebeurde door de Voorhoutse vlag te verwijderen van een presentatie van de voormalige ambtsketens van de fusiegemeenten van Teylingen. Terwijl het buiten hevig regende werd daarmee de tentoonstelling met foto’s en objecten van de voormalige gemeentehuizen van Voorhout geopend.

Lezing
Vervolgens is door Kees den Elzen elk uur een korte lezing gegeven over de ontwikkeling van het middeleeuwse ambacht Voorhout, met het toenmalige Regthuys De Bonte Koe aan de Nagelbrug, tot de laatste dagen van de gemeente Voorhout en het gemeentehuis aan het Raadhuisplein.

Torenklimmen
Liefst vier keer vertrok vandaar een groep belangstellenden voor een kleine dorpswandeling. Tijdens deze voettocht werden bijzonderheden verteld over woningen en bewoners. Bij het bezoek van de wandelgroepen aan de St. Bartholomeuskerk bestond er voor een beperkt aantal deelnemers de mogelijkheid om de kerktoren te beklimmen. Hier was zoveel belangstelling voor dat er mensen teleurgesteld moesten worden. Ongetwijfeld reden om bij een volgende gelegenheid een overweging om deze attractie opnieuw in het programma op te nemen.

De Historische Kring Voorhout (HKV) kijkt terug op een geslaagde dag. In vertrouwen dat bezoekers zich nog sterker dan tevoren realiseren dat er ‘zonder historie, geen toekomst’ is, zullen er zeker plannen gesmeed worden voor de OMD in 2022.

Openingshandeling door de HKV-voorzitter, de oud- en huidige burgemeester.