Aanwinsten 3e kwartaal 2021

De HKV dankt alle goede gevers voor hun grote of kleine schenking(en). Elke schenking is een aanwinst voor de collectie.

3e kwartaal 2021
– Bescherming Bevolking. Boekje met envelop Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf. Oktober 1961. Van Mw. Ria Scheele
– Digitale foto’s huwelijk ouders Gerrit Marijt en Georgina Brown, grootouders Marijt en knipsels huwelijk in Engeland. Van Dhr. Marcel Marijt
– Digitale foto’s van bollenwerkers in de Boekhorstpolder. Van Dhr. Frans van der Geer
– Kist met een achttal dubbele persplexplaten met daar tussen het logo van St. Cecilia (oranje op zwart) Van Erven Piet Caspers
– Een Hofnar sigarenkistje met enorm krom getrokken 6×9 foto’s en negatieven en een glaspositief van onbekende herkomst. Nog nader uit te zoeken Van Kringloop
– Twee portretfoto’s van Piet en Wilhelmina Damen-Zandbergen. Van Fia Warmerdam
– Melkbeker ‘Ter herinnering aan uw H. Communie’ Van Dhr. Kees den Elzen
– Collectie Bokkengidsen 1978-2020 Van Emiel van der Hoeven
– Mijn jeugd in Voorhout van de jaren 50. Van Dhr. Theo van der Lans

– Tafellessenaar om in het land bollen in de grond te veilen. Van Dhr. Co van Dam
– Bord van CV De Bokken voor de Grootste Bok in 1976 J. Schiphorst. Van Dhr. Hans Schiphorst
– Werkgeversverklaring Wil van Dam Avondklok covid-19. Van Dhr. Wil van Dam
– Serie Voorjaars- en Najaarsboekjes OVV 1978-2021, Bokkengidsen 1978-2021, Veiligheidswijzer Politie 1999, Programma’s Volksuniversiteit Voorhout 1977-2008, Kleine Kerkwijzer 1997-1999, Kerkbrief 1998-5 en 2005-4, Infobrief1993-1994, ‘t Boekie, clubblad van hv Foreholte 34 (1998) en kleurboek Van Dijk Plus (2021). Van Dhr. Emiel van der Hoeven
– Boeken: Leen van Vliet, Stoelinga, Lakeman, Stuifduinen 1-3, St. Hubertus, 100 jaar Colijn, DNA Lemmers en Civiele Techniek: polders. Bidpentjes, ansichtkaarten en foto’s St. Hubertus Van Fam. Ad Deutekom
– Vier boeken: Van Zanten 1862-1987, Bazen en knechten, Bollenpelsters gevraagd en Tot groei en bloei KAVB. Ingelijste ets van het wapen van Voorhout, vergrotingsloep en dialichtbak. Van Mw. Lenneke van den Berg
– Pet met het gemeentewapen van Voorhout van gemeentebode H.J. (Hein) van der Lans, zijn vader. Van Dhr. Theo van der Lans
– Diverse tijdschriften van voor en na de oorlog, zoals Kijk en jaren in beeld 1937-1939. Van Dhr. Th.P. Kortekaas
– Arikel NRC 2 juli 2021 betreffende de pensionering van econoom van het CPB-ramingen Wim Suyker, ook bekend als Wim uit Voorhout Van Dhr. H. Endhoven
– Knipsels betreffende Marinus van der Lubbe 1994-2008 en brief met familie-informatie met antwoord 1996. Van Dhr. Bert van der Lubbe
– Medaille Wandeltocht DVT-BNS zonder jaarj Van Aankoop
– Sigarenblikje met medailles uit de jaren 1974-1995 Van Onbekend
– Plaatsnaambord: Teijlingen gem. Voorhout. Van NN
– Poster Kunst in het Overbosch dd 14-15 augustus [2021] Van Dhr. Joep Derksen
– 80 prentjes bestaande uit bidprentjes uit Voorhout en omgeving en gebedskaartjes. Van Dhr. en Mw. W. van Hilten
– Reclamebord Carnaval-shop gered van de vlikobak. Van Dhr. Emiel van der Hoeven
– Blauw klokje uit 2021 van Vishandel De Klok. Van Dhr. Emiel van der Hoeven

– Twee schilderijen van de Noordwijkse schilder Daniël Noteboom (1877-1943). 1. Gezicht op de Nagelbrug gezien vanuit Noordwijk. 2. Gezicht vanaf de Nagelbrug over de Leidsevaart richting Leiden. Van Aankoop

2e kwartaal 2021
– Balpen in koker en doos van de VAB (VuilAfvoerBedrijf) Van Dhr. Ad Deutekom
– CD met foto’s van boerderij de Hooghkamer met 3 losse foto’s. Van Dhr.. TH. Teeuwen
– Drie fotoalbums ter digitaliering en knipsels eeuwfeest 1988. Van Dhr. H.T.M. van Beek
– Foto H. Vormsel 1998 en vervanging kerkvloer 1995. Van Bartholomeuskerk
– Twee luchtfoto’s van Voorhout van fotograaf Hielco Kuipers. Van Aankoop
– Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland. Van Uitgeverij THOTH
– Replica Jacobakannetje 1980, diverse regioboeken, beker 10e Bevrijdingsdag, oud opgegraven parfumflesje zonder stop, stoffen draagtas gemeente Teylingen, Je Maintiendrai Broche van Jan Koomen zj en een deurmat met de straatcontouren van Voorhout. Van Dhr. John Bakker
– 15 foto’s historische optocht 1988, 1 foto van een voetbalteam, jubileumboek 75 jaar vv Foreholte, idem 50 jaar sv Foreholte 1982, Ruïne van Teylingen, programma 100 jaar Bartholomeuskerk 1983 en pesoonlijke stukken Nick van Schooten. Van Dhr. Rik van Wieringen
– Insigne Pro Ecclesia et Pontifice van Piet van der Zwet, twee oranje isignes van Theo Nicolaas Bakker (zijn grootvader) en persoonlijke stukken. Van Dhr. John Bakker
– Nota over december 1952 van de uitgever van Sursum Corda. Van Dhr. C.J.M. den Elzen
– Documentatiemateriaal 1000 jaar Voorhout, krantenknipsels, jubileumfolder bakker Ammerlaan 1992, informatieblad Groen en Leefbaar Voorhout 1993, begrotingskrant Voorhout 1995, informatieblad Hoogh Teijlingen 1991 en 1993, situatietekening 12 patiowoningen bestemmingsplan Oosthout fase C1 met prijslijst 1988 (kopie), situatietekening 24 vrije sectorwoningen bestemmingsplan Oosthout fase C1 zj, situatietekening 18 halfvrijstaande woningen Kervelhof plan Oosthout met prijslijst en Boekhorst(school) bulletin 1988. Van Mw. Rita Frisart
– Serie familieberichten van Voorhouters en voorschrift geweren tav A.J. Bax. Van Mevr. Ria Colijn
– 25-jarig jubileum Schoutenbuurt 1996-2001. Van Dhr. Kees Zwetsloot
– 6 kaarten-plattegronden van Voorhout en Teylingen, waaronder fiets- en wandelkaarten. Van Dhr. Joep Derksen
– Stukken en objecten van grootvader veldwachter A. Eggen: zilveren erekruis van verdienste van de Alg. Ned. Politiebond [06-07-1939], ID 1940 en pijpenrek met pijpen. Foto’s van veldwachter Eggen in opleiding, trouwfoto Jan van der Hoeven met Ria Eggen [1944] en Huub Eggen lesgevend bij de KTS. Boeken: DD1, 3 en 4 en 75 jaar St. Hubertus. Van Dhr. A.J.T. Eggen

1e kwartaal 2021
– Stukken uit de nalatenschap van Dick van der Tang. Drie foto’s, kwartet van Voorhout, kaartspel van De Bokken, Delftsblauwe open leswagen als asbak rijschool van der Geer, zakkametui Gé Peters, glas-in-lood Voorhout (1/50), boek 100-jarig jubileum broeders (1951), medailles fietstochten OVV 1973-1974/1975 en vaantjes kindercorso 50 jaar OVV en 1000 jaar
– Foto’s voor de Dwars Op ter digialisering. Van Dhr. Nico Bakker
– Foto’s voor de Dwars Op ter digialisering. Van Dhr. Peet van der Werf
– Zes familiefoto’s en een bidprentje van Leonardus Diemel. Van Dhr. P.P. Diemel
– Foto van het graf van Gerrit van Rheenen en een communieprentje van C.A.M. de Groot in de kerk van pastoor C. Floor. Van Dhr. Piet Verdegaal
– Het Dorp Voorhout. Ovale kopergravure met beschrijving in vierregelig rijm. Uit: Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver, L. van Ollefen en Bakker. Van HKV aankoop
– Laatste aanvulling op het fotoarchief Els Kat-Bouwmeester met negatieven/dia’s van Voorhout en de regio en indexen op foto’s. Van Dhr. Marc van der Bent
– Bidprentje Voorhouts kapelaan. Van Dhr. Piet Verdegaal
– 7 bidprentjes Voorhouts. Van Dhr. Piet Verdegaal
– Collectebus OVV, boek Boerhaave en bak om bollen in en uit de droogstellingen te doen met pootstok voor het planten van bollen van Piet Koomen. Van Dhr. John Bakker
– Twee bidprentjes met twee familie stukken uit de oorlog, brochure gemeentebegroting 1999, overlijdensberichten, foto 60-jarig huwelijk Bart Ploeg en stukken betreffende de omstreden tulp van Unex. Van Dhr. Frans van der Geer
– Diverse regioboeken, ingelijstesteengravure van het Jagtslot Teylingen (1883), gravures van Spilman (1752), Kuijperkaart en kaart van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht (1740-1760). Persoonlijke stukken en programma betreffende de inhuldiging van zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in 2013. Van Dhr. John Bakker
– Glazen herinneringspiramide voor afscheidnemende raadsleden met penning Voorhout. Van Mw. Marieke Goossens
– Ideaal plattegrond van Leiden en omgeving, waaronder Voorhout uit 1948. Nummer 12, 2e druk. Van Mw. Korry Diemel
– Verkiezingsspeldje Toon de Groot (KVP) en speldje 50 jaar Foreholte. Van Mw. Els Uljee-van Zijl.