Theo van der Lans over Voorhout in de jaren vijftig

Cok van Steijn ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Theo van der Lans (Foto: HKV / Kees den Elzen). 

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst van het HKV-café aan de Bonekruidstraat op zaterdag 31 juli werd door de voormalige Voorhouter Theo (Dorus) van der Lans (1943) zijn boek over het Voorhout van zijn jeugd ten doop te houden.

Echte Voorhouter
Theo is geboren aan de Engelselaan, verhuisd naar de Knip (Dinsdagse Wetering) en woonde later in de Julianalaan. Hoewel hij al enige tijd niet meer in Voorhout woont, blijft hij sterk bij het dorp betrokken. Als zoon van de gemeentebode Hein van der Lans was hij tijdens zijn jeugd bekend met de meeste gebeurtenissen in Voorhout. Hij begon losse verhalen over zijn jeugd in de vijftiger jaren te schrijven. Die deelde hij onder andere met drie van zijn oudste vrienden die in Voorhout zijn blijven wonen. Zij en anderen spoorden hem aan om de verhalen te bundelen in een boekje. Al op jonge leeftijd verzamelt Theo ook ansichtkaarten van Voorhout, die nu veelvuldig als illustratie bij de verhalen gebruikt zijn.

HKV-bibliotheek
In het Kenniscentrum van de HKV overhandigde hij een eerste exemplaar van zijn boek aan de voorzitter van de HKV, Cok van Steijn. Ook de Voorhoutse vrienden ontvingen een exemplaar, terwijl eveneens aan de HKV enkele exemplaren geschonken zijn. Die kunnen worden ingezien tijdens het inmiddels bekende HKV-café op de tweede woensdagmiddag en laatste zaterdagmorgen van elke maand. Onder het genot van een kopje koffie werd daarna met elkaar gesproken over het kleine Voorhout van ruim een halve eeuw geleden. Daarbij kwamen natuurlijk de eerste televisie, de kermis, de dames Huijer, de Indiëgangers en ook (de oude) dokter Bots voorbij. Kortom, Theo van der Lans heeft Voorhout verrijkt met een kroniek van zijn jeugdjaren die voor leeftijdgenoten en anderen meer dan de moeite waard is om te lezen. Zoals Theo in zijn voorwoord schrijft, het boekje kent geen pretentie en is gemaakt voor zijn eigen lol. En hopelijk zullen de lezers ook hier en daar een beetje glimlachen. Het boek is opgenomen in de bibliotheek van de vereniging.