Nieuwe loot aan Beeldbank: Collectie objecten

Collectie objecten

De Beeldbank van de HKV is uitgebreid met een nieuwe loot aan de stam. Naast de Dwars Op is sinds 5 juli 2021 ook de Collectie objecten van de HKV in beeld gebracht en doorzoekbaar.

De vereniging heeft in de loop der jaren honderden objecten ontvangen van Voorhouters die hun geschiedenis koesteren. Objecten, groot-klein en in allerlei vormen, met een verhaal die de historie van het dorp illustreren. Veel objecten waren reeds beschreven maar niet zichtbaar op de website. In de nieuwe database zijn thans 754 items ingevoerd. Een klein deel hiervan moet nog worden gefotografeerd. Daarnaast loopt de invoer gestaag door en volgt op gezette tijden een update van de website. Uiteraard ontvangt de HKV nieuwe objecten voor haar collectie.

Sinds mei zijn door de Tentoonstellingscommissie in de Oosthoutzaal vier (nieuwe) vitrines ingericht met objecten uit de collectie. De vitrines zijn ingedeeld in de thema’s: Onderwijs, kleding, religie en bollenteelt. Nieuwe aanwinsten liggen in de andere vitrines.

De collectie objecten is rechtstreeks te benaderen via: https://www.beeldbankvoorhout.nl/cgi-bin/objecten.pl
Of anders via de HKV-website ->collecties -> beeld -> bovenste rij middelste tegel.