Slinger van oranje

Voorhout, 24 april 2021 – Dezer dagen kleuren de etalages in de winkelstraten van Voorhout oranje en dat is niet alleen vanwege Koningsdag. De gedichten die vorig jaar door de leerlingen van groep acht van de basisscholen zijn gemaakt worden nu in een groot aantal winkels tentoongesteld. In het voorjaar van 2020 hebben de scholieren onder begeleiding van Irma Ooijevaar en Joep Derksen deze poëzie over oorlog en bevrijding geschreven. De werkstukken zijn nu op oranje papier gedrukt en worden in de etalages en de bibliotheek aan de voorbijgangers getoond.

Mozaïek
Tegelijkertijd worden de schilderstukken die vorig jaar door de scholieren van groep zeven gemaakt zijn over dezelfde thema’s geëxposeerd. Dezelfde leerlingen zitten dit schooljaar voornamelijk in de groepen acht van de scholen. In de Bibliotheek Voorhout hangt een mozaïek van twaalf schilderstukken gemaakt door de leerlingen de OBS De Achtbaan aan de Distelweg. Onder begeleiding van Machtelt IJdo hebben zij zich over de onderwerpen bezetting en geweld gebogen en over bevrijding en vrede. Daarna hebben ze gezamenlijk gekozen voor de onderwerpen die afgebeeld moesten worden. Omdat er meerdere kinderen aan een enkel schilderij werkten en elk van de schilderijen moest passen in het totaalbeeld was veel overleg.

Somber en vrolijk
De thema’s over oorlog en tekorten zijn weergegeven in gemengde sombere kleuren, terwijl datgene dat over vrijheid en blijheid gaat in vrolijke en heldere tinten is geschilderd. Bij het samenvoegen van de twaalf werkstukken wordt een straatbeeld duidelijk. Op links de sombere beelden van vijf jaar bezetting en op rechts de uitbundigheid, gezelligheid en vlaggen waarmee de bevrijding gevierd werd. Al met al een fraaie collage dat, met veel dank aan alle begeleidende kunstenaar, laat zien hoe intensief onze jeugd bij het onderwerp betrokken werd.

Verworvenheden
De organiserende Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) konden vorig jaar niet de geplande invulling aan het project geven. Ook dit jaar zijn er nog erg veel beperkingen. Toch is besloten om de werkstukken nu toegankelijk te maken in de winkelstraten. Immers, vrijheid is niet vanzelfsprekend en de grote waarde ervan moet doorgegeven worden. Met de intentie en hoop dat de voorbijgangers er letterlijk en figuurlijk bij stil zullen staan en zich bewust worden van onze verworvenheden. Dat geldt natuurlijk voor de getoonde schilderstukken maar zeker ook voor de poëzie waarbij twaalfjarigen zich in ruim 160 gedichten geuit hebben.

Het mozaïek bij de Bibiliotheek Voorhout. (Foto’s: HKV, Kees den Elzen)