Oud-bestuurslid Peter Vlasveld overleden

In memoriam Peter Vlasveld

Peter Vlasveld licht Commissaris van de Koning Jaap Smit uitgebreid in over de oorlogstentoonstelling van de HKV.

Vrijdag 22 januari 2021 ontvingen wij het droeve nieuws dat ons oud-bestuurslid Peter Vlasveld ‘s middags was overleden. Peter was al enige tijd ernstig ziek.

Peter, een ras Voorhouter , is op 12 april 1942 geboren in de Boerhaavestraat in een gezin met nog 2 broertjes en 2 zusjes. Toen zijn vader uitbater werd van het Parochiehuis verhuisde het gezin naar de Herenstraat, waar hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht. Na zijn studie kreeg hij werk in Den Haag, waar hij ook zijn vrouw Leny ontmoette. Peter bleef zijn dorp trouw en ze vonden een leuk huis in de Prins Bernhardstraat.

Toen de HKV in 2009 een nieuw bestuurslid zocht, viel ons oog al snel op Peter Vlasveld. Een prima vent met veel bestuurlijke ervaring en veel Voorhouts historisch besef. Peter zette zich in om de vergaderstructuur te verbeteren door het vormen van commissies.

De inloopdagen waren echt Peter zijn ding. Hij genoot van de verhalen die over tafel gingen en wist ze vaak aan te vullen. Ook de Bevrijdingstentoonstelling in 2015 mocht op zijn inzet rekenen. Peter leverde ook meerdere artikelen voor de Dwars Op aan. Toen ik voorzitter van de HKV werd, wist ik dat ik altijd bij Peter voor advies terecht kon. Dat gaf een veilig gevoel.

We hebben een oud-bestuurder verloren, maar een vriend van de HKV blijf je voor altijd.

Wij wensen Leny en zoon Xander veel sterkte met dit verlies.

Namens HKV,

Cok van Steijn, voorzitter.