Voorbereidingen 25-jarig HKV-jubileum gestart

De Historische Kring Voorhout werd op 16 april 1998 opgericht. Over 2½ jaar zal dus hopelijk het zilveren jubileum van de vereniging kunnen worden gevierd.

Het spreekwoord zegt ‘regeren is vooruitzien’. Het bestuur van de HKV heeft daarom nu al de eerste stappen gezet voor een memorabele herdenking in de eerste helft van 2023. Bij de planning daarvan zal geen enkele groep inwoners vergeten worden. De hele bevolking van Voorhout, jong en oud, oprichters en leden van het eerste uur, lid en geen lid, bestuurders van HKV en van andere verenigingen. Er wordt nagedacht om allen in de viering te betrekken.

Inventarisatie
Het is nog te vroeg dag om concreet te kunnen zijn. Het HKV-bestuur hoopt met het vormen van een specifieke werkgroep voor elk van de activiteiten een efficiënte aanpak mogelijk te maken. De verschillende ideeën worden nu geïnventariseerd. Daarvoor kan iedereen gedachten of wensen inbrengen. Ook de lezer kan zijn of haar ideeën op info@hkv-voorhout.nl kwijt. Vóór het eind van het jaar zal naar verwachting helder zijn wat er rond het zilveren verenigingsjubileum georganiseerd zal kunnen worden. Als het eerste plan er is, zal overlegd worden met de penningmeester over de benodigde financiële middelen.

Bijdrage
De geschiedenis van Voorhout in al haar facetten verdient de aandacht van alle inwoners. Met bijna 1000 leden heeft de HKV in haar ruim twintigjarig bestaan een wezenlijk bijdrage geleverd met het inventariseren, behouden en communiceren van die historie. De vereniging heeft intussen een belangrijke plaats verworven in de Voorhoutse gemeenschap. Het is meer dan de moeite waard om dat feit te vieren.

Foto: Brainstormsessie van het HKV-bestuur in het Kenniscentrum. Foto: HKV, Kees den Elzen.