Open Monumentendag geslaagd

Het zonnige nazomerweer heeft zeker bijgedragen aan de belangstelling voor de Open Monumentendag in Voorhout dit jaar. Een fraaie brochure werd al in de weken vooraf uitgebreid verspreid.

De leden van de HKV ontvingen een exemplaar geleverd bij de zomeruitgave van het historisch blad de Dwars Op. Ook kregen de leerlingen van de basisscholen een exemplaar mee naar huis om daar te tonen wat er deze keer zoal te genieten viel.

Terug naar de schoolbank
Met het landelijke thema leermo(nu)menten in gedachten is door de Historische Kring Voorhout (HKV) dit jaar een wandel- of fietsroute langs bestaande en voormalige schoolgebouwen in Voorhout georganiseerd. Vanaf de voormalige Bisschoppelijke Nijverheidsschool (BNS) tot aan de voormalige Christelijke school aan de Jacoba van Beierenweg, waarvan de geschiedenis eveneens verleden tijd is. Maar met nog een tiental schoolgebouwen van basisscholen was er veel meer te bezoeken. In de OMD-brochure staat de geschiedenis van het betreffende schoolgebouw beschreven, terwijl leerkrachten of leerlingen hun ervaringen over hun ervaringen op de betreffende school vertellen. Door middel van QR-codes in de brochure kon (en kan nog steeds) de website bezocht worden met een keur aan afbeeldingen uit het verleden van het betreffende pand en de Herenstraat.
Zie: https://www.hkv-voorhout.nl/omd2020/

Verfrissing
Naar schatting bijna tweehonderd fietsers bezochten de stand die door de vereniging was opgesteld op het Kerkplein voor de St. Bartholomeuskerk. Voor degenen die er nog geen exemplaar ontvangen hadden, waren hier nog OMD-brochures verkrijgbaar. Er werd hier ook een verfrissing en een zoete versnapering aangeboden aan de bezoekers.

Oliebol
De Oranjevereniging Voorhout stelde, een dag na het einde van geslaagde Najaarsfeesten, bonnen ter beschikking waarop de deelnemers aan de tocht een oliebol konden afhalen bij de nabij staande oliebollenkraam.
De HKV kijkt terug op een geslaagde Open Monumentendag die, ondanks de beperkingen samenhangend met de Covid-19 beperkingen maar dankzij het fraaie weer, opnieuw een succes is geworden.