Eerste exemplaar unieke OMD-gids voor Emmaüsschool

Voorzitter HKV Cok van Steijn beleeft zijn leertijd opnieuw!

Ilse Bierman ontvangt de OMD-brochure van Cok van Steijn (Foto: HKV, Kees den Elzen)

Uit handen van Cok van Steijn, voorzitter van de Historische Kring Voorhout (HKV) ontving Ilse Bierman, directeur van de Emmaüsschool, het eerste exemplaar van de brochure Open Monumentendag 2020.

Ouderlijk huis
Voorafgaand aan de overhandiging vertelde Cok spontaan over zijn eigen leermomenten, op school, in de kerk, bij de sportvereniging, maar ook thuis. Zijn ouderlijk huis stond op de plek waar nu de Emmaüsschool staat is en waar het Kenniscentrum van de HKV is gevestigd. Een bijzonder toepasselijke plek om deze brochure met het thema ‘Leermo(nu)menten’ uit te reiken. Als goede buur van de HKV is de Emmaüs ook de ideale partij om deze brochure in ontvangst te nemen.

Bijzondere uitgave
Het is de HKV gelukt om dit jaar een prachtige tocht uit te zetten langs de (voormalige) Voorhoutse scholen. Het programma is samengebracht in de speciale brochure met verhalen en foto’s over alle scholen die er in Voorhout zijn of zijn geweest. Het is een unieke en bijzondere uitgave geworden die voor velen een mooie bijdrage zal zijn in de documentatie van de geschiedenis van ons dierbare Voorhout. De brochure is verspreid onder de leden van de HKV. Dit jaar wordt de brochure juist ook in de meest recente nieuwbouwwijken De Engelse Tuin en Hooghkamer huis aan huis bezorgd. De leerlingen van de basisscholen krijgen de brochure mee naar huis.

Afhalen
Voor degenen die nog een brochure willen hebben kunnen deze afhalen bij het Bestuurscentrum, de BNS, Primera en de bibliotheek. Alle Voorhouters worden opgeroepen om op 13 september a.s. tussen 12.00 en 15.00 uur naar het Kerkplein bij de Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 te komen. Hier is de brochure ook verkrijgbaar en hier zal in de stand van de HKV ook een verfrissing beschikbaar zijn. Er zullen door HKV ook vlaggen en wimpels van Voorhout verkocht worden.
Komt allen en weet u welkom. De hoop en verwachting is dat velen de kans te baat zullen nemen om een middagje door Voorhout te wandelen of te fietsen.n