Geboren Voorhouter, altijd een Voorhouter

Knipselboeken

Van de kinderen van Frans van Dam ontving de Historische Kring Voorhout eerder dit jaar een groot aantal knipselboeken. De inhoud betreft een zeer grote variatie aan onderwerpen, die allemaal betrekking hebben op Voorhout.

Geboren aan de Herenstraat
Gemeenteambtenaar Frans van Dam is in 1937 in Voorhout geboren, in een gezin met elf kinderen. Zijn geboortehuis stond aan de Herenstraat op nummer 96, op de plaats waar nu de HEMA is gevestigd. Dertien mensen huisvesten betekende onder meer dat de negen jongens met z’n allen in tweepersoonsbedden op zolder sliepen.

Voorhouts bloed
Na zijn huwelijk in 1964 met de vier maanden oudere en ook in Voorhout geboren Coby van Egmond verhuisde het echtpaar naar de Baanbrekersweg in Sassenheim. Maar Voorhout zat in hun bloed en was daar niet meer uit te krijgen. Door de jaren heen knipte Frans alles wat met zijn geboortedorp te maken had uit. Hij plakte het, geordend in boeken, in. Zo zijn er knipselmappen die oude en minder oude landkaarten bevatten, foto’s van vroeger, overzichten van de verkoop van huizen, enzovoorts. Totaal 27 mappen en een doos met nog te verwerken knipsels. Alles werd gedocumenteerd, gerubriceerd en keurig genummerd. De mappen zijn opgenomen onder Kleine Archieven nr. KA131. Zie gedataillerde inhoud.

In te zien
Na het overlijden van Frans en zijn echtgenote wisten de in Sassenheim geboren kinderen wel raad met de knipsels. Ze zijn aangeboden aan de HKV en dankbaar in ontvangst genomen. Alle mappen staan ter inzage in de Oosthoutzaal van het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat 13. Klaar om tijdens het HKV-café door belangstellenden te worden doorgebladerd.

Foto: Een overzicht van de knipselboeken van Frans van Dam.