11.000 beelden online

De afgelopen weken is de website fors uitgebreid

Gezicht op boerderij Oosthout? (Foto: HKV02490)

    • De grens van 11.000 online-beelden is op 7 augustus 2020 bereikt. Hiervan zijn circa 1.800 foto’s uit het archief van de gemeente Voorhout. Het aantal foto’s in de Beeldbank zal dit jaar nog fors stijgen. Naar de Beeldbanl …
    • Hubert Heuzen heeft verschillende filmpjes van Voorhout met zijn drone gemaakt. Deze films staan online. De lucht in …
    • Ruim 20 Voorhoutse publicaties, zoals de boeken van Dirk Draadje, het Eeuwfeest van het Seminarie Hageveld, Uit Voorhouts Verleden en meer, zijn door  te bladeren en doorzoekbaar. Alle publicaties …
    • Het is nu ook mogelijk om de eerste 23 nummers van de Dwars Op en Opdat we niet vergeten via de nieuwe tool te doorzoeken. Zoeken in de Dwars Op …

  • Het zoeken in de doopboeken van de Bartholomeuskerk is bijgewerkt t/m 1900. Ook is het nu mogelijk om te zoeken in alle velden. Naar de kerkboeken …