Open Monumentendag 2020 Voorhout gaat door

Leermo(nu)menten

De Historische Kring Voorhout (HKV) is er in geslaagd om een inspirerend programma te organiseren voor de Open Monumentendag (OMD), die deze keer in Voorhout op zondag 13 september 2020 wordt gehouden. De start is vanaf 12.00 uur.

Het landelijk thema voor de Open Monumentendag van dit jaar is Leermo(nu)menten. In dit kader heeft de HKV een fiets- en/of wandeltocht uitgezet langs Voorhoutse (voormalige) schoollocaties. Er zal een bijzondere brochure beschikbaar gemaakt worden met de route en een korte beschrijving van de verschillende plaatsen van onderwijs. Deze brochure zal vanaf begin september niet alleen beschikbaar zijn voor de leden van de HKV, maar ook voor alle andere belangstellenden binnen of buiten Voorhout. Meer informatie volgt eind augustus. De HKV hoopt dat velen de gelegenheid te baat zullen nemen om deze unieke tocht langs de Voorhoutse scholen en kerken te maken.

BNS naar KTS
Wie kent niet het beeld van de voormalige Bisschoppelijke Nijverheidsschool en de omvorming naar de huidige KTS, respectievelijk het Teylingen College. Op de Nagelbrug staande kan met de brochure in de hand door middel van de opgenomen QR-code een prachtige inkijk verkregen worden van hoe het ooit was maar ook hoe het nu is. Velen zullen zich het beeld van vroegere jaren herinneren. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de andere locaties van het Protestants, Katholiek en Openbaar onderwijs.

Koffie
Tijdens de tocht is er voorzien in een koffiepauze op het Kerkplein, Herenstraat 47 bij de Bartholomeuskerk. In een stand, die Coronaproof zal zijn ingericht, zal de HKV voor de liefhebbers een verfrissing zijn. Hier zal ook nog de brochure verkrijgbaar zijn voor degenen die hem nog niet gekregen hebben.