Fotowedstrijd: Trekvaarten, toen en nu

Spelevaren op de Leidsevaart ter hoogte van de voormalige boerderij De Knip.

Voorhout heeft circa 7½ kilometer trekvaart binnen de grenzen. Het realiseren van de Haarlemmertrekvaart was in 1657 een geweldige stap in de ontwikkeling van het vervoer tussen Haarlem en Leiden en de tussenliggende plaatsen. De trekvaart wordt daarom ook wel de snelweg van de 17e eeuw genoemd.

Zuid-Holland hecht veel waarde aan het in stand houden van de verschillende trekvaarten in de provincie. In de provinciale ‘Erfgoedtafel Trekvaarten’ worden initiatieven en projecten besproken die hier direct of zijdelings mee te maken hebben. Trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Met de erfgoedtafels maakt de provincie het mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, hiervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed ook voor de toekomst behouden.

Fotowedstrijd

Door ‘Hollands Welvaren’ wordt momenteel een fotowedstrijd georganiseerd ‘Trekvaarten, toen en nu’. Een ieder wordt uitgenodigd om creatief aan de slag te gaan. Maak deze snelweg van de Gouden Eeuw in 2020 zichtbaar door een collage of artistieke compositie. Het gaat om foto’s van bijzondere plekken waarbij een vergelijking wordt gemaakt met oude of nieuwe foto’s, kaarten, prenten, platen of schilderijen. Belangrijkste criteria zijn gelijkenissen en relatie met de trekvaart en Hollands welvaren, originaliteit en compositie. Deelnemen kan tot en met 26 augustus. De foto’s kunnen gemaild worden naar amj.van.brecht@pzh.nl onder vermelding van Fotowedstrijd Trekvaart. De grootte van het beeldmateriaal moet tenminste 2 Mb zijn met een korte toelichting wat en waar het is.

Aanmelden

Tijdens het eerstvolgende erfgoedtafeloverleg, op 4 september, wordt de winnaar bepaald De jury en de erfgoedtafel zullen hun favoriet kiezen en er volgt de prijsuitreiking. Bij veel aanmeldingen kan er een expositie worden ingericht, die zou kunnen reizen tussen de verschillende locaties van de erfgoedlijn. Details van de wedstrijd staan op
https://www.hollandswelvaren.com/nieuws/fotowedstrijd-trekvaarten-toen-en-nu/

De Historische Kring Voorhout (HKV) vindt het, evenals de provincie, belangrijk dat ook dit ongebouwde erfgoed onderhouden wordt en onder de aandacht gebracht. De HKV ondersteunt het initiatief van de fotowedstrijd van harte en hoopt dat er inwoners zijn die met beeldmateriaal van de Leidsevaart in onze directe eigen omgeving deze uitdaging aangaan.