Update gevolgen coronavirus HKV

De gevolgen van het coronavirus voor de HKV update!

Het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat is tot nader order gesloten.
Dat betekent dat: 
de Inlopen van maart t/m augustus vervallen.
de lezing van 15 april voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.
de Jacobatocht vervalt.
de ALV op een nader te bepalen datum gehouden wordt.
de tentooonstelling van de IJsclub De baan is open verlengd wordt tot eind 2020.
de tentoonstelling Leven in VRIJHEID naar 2021 verschuift.

Bestuur HKV en Commissies