Vrijheid geef je door

De Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) werken samen aan een project dat wordt uitgevoerd met ondersteuning van lokale en regionale kunstenaars en de groepen zeven en acht van de basisscholen in Voorhout. Daarbij worden ze ondersteund door financiële bijdragen van het Jacoba van Beierenfonds, de Stichting Kringloop Herenstraat en de Kindergemeenteraad.

Introductie over de oorlog
Begin februari kregen de leerlingen van groep zes/zeven van CBS De Regenboog aan de Distelweg van hun leerkracht een introductie over de geschiedenis van de oorlog in Voorhout De groep bracht onder andere een bezoek aan het herdenkingsmonument op het plein bij het gemeentehuis. Daarna kwam Jan Willem Montagne langs in de klas. Hij liet de kinderen een aantal kunstwerken zien waarin (on)vrijheid een grote rol speelt. In een kringgesprek is vervolgens gediscussieerd over het thema vrijheid en de verschillende aspecten die daarmee samenhangen. De enthousiaste groep ging daarna wat dieper in op wat vrijheid voor ieder persoonlijk betekent en hoe dit uitgebeeld kan worden. Om de gedachten te bepalen werden er eerst schetsen gemaakt, Daarna volgde een korte les over de technieken van schilderen, achtergrond, perspectief en het mengen van kleuren. De groep ging daarna eerst aan de slag met de achtergrond. Sommige kinderen werkten graag samen met anderen en aan hen is eerst gevraagd wat de vorm van de achtergrond moest worden.

Aan de slag
Een week later gingen de leerlingen aan de slag met het schilderen van het hoofdonderwerp. De kinderen die individueel werkten moesten ook een “stukje oranje touw” schilderen zodat de kunstwerkjes met een “oranje draad” aan elkaar verbonden kunnen worden. De kinderen die in groepen werkten gaven de achtergrondplaat een kleur waarna de kunstwerkjes konden worden bevestigd.
De laatste les is besteed aan de afronding. De kinderen werd gevraagd hun naam en een klein verhaaltje bij hun kunstwerk te schrijven. Daarin staat wat vrijheid voor hen betekent en wat ze met hun kunstwerk willen uitbeelden.

Te zien
De schilderijen zullen medio april in Voorhout tentoongesteld worden. Iedereen kan dan zien wat de betekenis is van oorlog en vrede, geweld en vrijheid voor de kinderen van De Regenboog.

Met dit project willen OVV en HKV de boodschap en het belang van vrijheid doorgeven. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is wordt maar al te duidelijk via het nieuws dat ons elke dag op allerlei manieren bereikt. De offers die in het verleden door velen gebracht zijn voor onze vrijheid mogen niet tevergeefs zijn.

Foto: Kees den Elzen, HKV.