ALV uitgesteld

Jaarvergadering 2020 is in verband met het Coronavirus voor onbepaalde tijd uitgesteld!

Open jaarstukken en download deze stukken.

Het bestuur van de HKV nodigt de leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2020.

Plaats: De Verdieping, Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD Voorhout, ingang aan de achterzijde.
Aanvang: 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Na de vergadering is er een korte pauze tot ongeveer 21.15 uur.
Hierna volgt een presentatie van Aad van der Wiel met als titel: Van duin tot bollengrond.
De Voorhoutse geest is oorspronkelijk duingebied. Na het graven van sloten wordt het zand afgevoerd voor stads- en wegenbouw. Na het aanbrengen van de benodigde drainage resteert er puike bollengrond.

Open jaarstukken en download de stukken.

Via de e-mail is aan een groot aantal leden de uitnodiging voor de Ledenvergadering en het contributieverzoek verstuurd. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan staat de uitnodiging mogelijk in de spambox of is de mailbox vol.