120 jaar Voorhoutse IJsclub

Tentoonstelling geopend
Vanwege haar 120 jarig jubileum is in het kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout momenteel een tentoonstelling ingericht over de Voorhoutse IJsclub.

120 jaar geleden…
…op 15 december 1899, werd in het Stationskoffijhuis aan de Herenstraat, de uitspanning van C. Paardekooper, de Voorhoutse IJsclub opgericht “tot het welzijn van de minvermogenden”. Dat de oprichting een sociaal karakter had blijkt wel uit de volgende tekst: “Zulke vereeniging beoogt in de eerste plaats het verschaffen van werk aan hoofden van gezinnen en kostwinners, die door de heerschende vorst geene verdiensten hebben en een bangen tijd tegemoet gaan”. Het loon van de baanvegers bedroeg in 1900 een dubbeltje per uur!

IJsbaan
De volgende mijlpaal vond plaats in 1963 toen met grote voortvarendheid van voorzitter Jo Lakeman de huidige landijsbaan tot stand kwam. Voor die tijd werd uitsluitend geschaatst op de Haarlemmer Trekvaart, de Leidsevaart en de Zandsloot. Om een en ander te financieren werd er in café De Bontekoe de Stichting Landijsbaan Voorhout opgericht die obligaties uitgaf. Op 14 december 1963 werd de Landijsbaan Voorhout officieel geopend door de toenmalige burgemeester P. Smolders. De nieuwe landijsbaan werd een succes. Voorhout beschikte nu over een plek waar veilig geschaatst kon worden. Waren de sloten en vaarten tijdens vorstperioden nog zeer onbetrouwbaar, op de ijsbaan kon men al volop zijn of haar rondjes draaien.
Vlak voor het 100-jarig jubileum in 1999, die groots werd gevierd in de KTS, kwam de huidige accommodatie tot stand.

Foto’s, jaarverslagen en krantenknipsels uit die tijd worden tentoongesteld. Topstuk van de tentoonstelling is het handgeschreven oprichtingsboek uit 1899, ondertekend door de eerste voorzitter van de Voorhoutse IJsclub: Piet Berbée.
De expositie loopt van 11 maart tot medio juni.

Foto: De voorzitters Henk de Wit (VIJC) en Cok van Steijn (HKV) openen de tentoonstelling.