Op weg naar 75 jaar vrijheid

De Oranjevereniging Voorhout en de Historische Kring Voorhout werken samen aan meerdere projecten in verband met de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid op 4 en 5 mei aanstaande. Een van de projecten wordt uitgevoerd met de ondersteuning van lokale en regionale kunstenaars met de groepen zeven en acht van de basisscholen in Voorhout. Met de leerlingen van groep acht worden verhalen en gedichten geschreven die betrekking hebben op de verschrikkingen van de oorlogsperiode en de vrijheid die we sinds 1945 mogen genieten.

Kansen
De jongeren van groep zeven maken kunstwerken onder leiding van kunstschilders. Met kunst kan een verhaal worden verteld en een boodschap worden overgebracht. Met dit project wordt de jeugd gevraagd om na te denken over de oorlog en de onvrijheid die dat met zich meebracht. Maar ook over de mogelijkheden en kansen van het leven in vrijheid. Met behulp van internet kan nu kennis genomen worden van alles wat van interesse is en contacten gelegd worden met wie je maar wilt. Klasgenoten die recent uit een oorlogsgebied gevlucht zijn maken dat bewustzijn nog indringender.

Stoeptegels
Op de Antoniusschool is onder leiding van Sonja van Egmond gekozen voor het beschilderen van stoeptegels. Na een korte inleiding is de jongeren gevraagd om een sleutelwoord te kiezen met betrekking tot oorlog of vrede. Om deze woorden te vertalen naar beeld is door de kinderen nagedacht over bijpassende symbolen. Daarna is er eerst een schets gemaakt. Tijdens een volgend lesuur zijn de schetsen omgezet in schilderingen op tegels. De beperkingen van de vierkante tegel vragen soms om een uitsnede van een beeld, waardoor de boodschap ook krachtiger kan worden. De beschilderde stoeptegels zullen medio april in het straatbeeld geplaatst worden. Daarmee zal een herinnering aan de oorlogsjaren en de wens dat zich die nooit meer zullen herhalen, zichtbaar zijn voor elke passant.

In de aanloop naar 4 en 5 mei zult u in de komende maanden steeds meer geconfronteerd worden met herinneringen aan oorlog, vrede en vrijheid. Opdat we nooit zullen vergeten!

Vanaf 23 april t/m 6 mei is ook de tentoonstelling Leven in VRIJHEID in de Tuinzaal van de Bartholomeuskerk geopend. Lees meer >

Foto links: Vrijheidstegel door een leerling van de Anthoniusschool
Foto rechts: Oorlogstegel door een leerling van de Antoniusschool