Oproep 75 jaar Vrijheid in 2020

Oproep 75 jaar Vrijheid in 2020

In 2020 viert Nederland 75 jaar Vrijheid. De Historische Kring Voorhout organiseert over 75 jaar Vrijheid in Voorhout eind april beging mei een tentoonstelling in de Tuinzaal van de Roef. Wat heeft vrijheid voor Voorhout betekend? Wat betekent Vrijheid voor u? Een niet zo eenvoudig te beantwoorden vraag.

In het kader van 75 jaar vrijheid werkt de HKV aan een tentoonstelling in De Roef over zaken die onze vrijheid benadrukken. In een elftal tableaus toont de organisatie zaken die in Voorhout van belang zijn geweest om te komen tot waar de gemeente nu staat. 75 jaar leven in vrijheid; een lastig begrip om uit te beelden, realiseren wij ons. Om die reden zoekt de organisatie een aantal objecten. Te denken valt aan: stembiljetten, aanplakposters en alles wat met stemmen vanaf 1945 te maken heeft, camouflagenetten, het bord Herrijzend Nederland, Indiëgangers, NAVO-vlag/baret, 75 jaar bevrijdingsfeesten, Bescherming Bevolking, Persvrijheid, bezoek Churchill en de fusie in 2005. Maar ook objecten die te maken hebben met de LHTB en de bouw van woningen in het Kievitspark. Graag zien we uw reactie tegemoet op info@hkv-voorhout.nl

Heef u overigens ideeën die onlosmakelijk verbonden zijn met dit onderwerp (denk aan uitzendingen van Voorhoutse militairen) dan houden wij ons daarvoor van harte aanbevolen. Mailberichten zijn van harte welkom: info@hkv-voorhout.nl