Zorgen over monumentale bollenschuur Van Reisen

De HKV heeft de recente restauratie van de bollenschuur van P. van Reisen aan de Loosterweg 8 met veel belangstelling gevolgd. Immers het is een potentiele kandidaat voor de jaarlijkse HKV-Restauratieprijs. Maar net als de rest van Voorhout is de vereniging op maandag 1 juli opgeschrikt door een grote brand. Dat is opnieuw een grote aanslag op het monumentale erfgoed van Voorhout. Op dit moment is nog niet zeker of het voorste deel van de bollenschuur behouden kan blijven. Dat het achterste gedeelte verloren is, was al wel duidelijk.

De bollenschuur is in 1925 door de Sassenheimse aannemer Cor Kiebert gebouwd in opdracht van zijn zwager Piet van Reisen. De op een rechthoekige plattegrond opgetrokken schuur bestaat uit drie bouwlagen onder een met mastiek en grind gedekt plat dak. De overstekende houten gootlijst steunt op klossen. De bakstenen gevels worden horizontaal geleed door sier metselwerk met daarin luchtspleten boven de dubbele droogdeuren. Die deuren zijn recht-gesloten en hebben houten kozijnen en waterdorpels. Elke halve deur is voorzien van vier ruiten. De gevelindeling is symmetrisch. De beide kopgevels tellen drie en de zijgevels vier vensterassen. Op allebei de kopgevels is de naam van het bedrijf aangebracht. De schuur is voorzien van zesduizend m2 stellingen. De zogenaamde droogdeuren kunnen geopend worden om de bollen die op deze stellingen liggen door natuurlijke ventilatie te laten drogen. De schuur is verder voorzien van de nieuwste elektrische liften, ventilatoren, sorteermachines enzovoorts. Aan de achterkant van het gebouw is een haven gegraven die via de zandsloot te bereiken is. Daarmee kunnen bollen over water en per vlet vervoerd worden. Van het interieur was nog een groot aantal elementen aanwezig. De lift is later verplaatst en vervangen. In 1958, 1968 en 1989 zijn aan de noordzijde bedrijfsruimten vastgebouwd. De deuren in de zuid- en westgevel zijn vervangen door hardhouten exemplaren uit één stuk, die echter de originele vormgeving hebben.

Op 16 november 1999 is de karakteristieke bollenschuur ingeschreven als rijksmonument met registratienummer 511669. Daarmee werd dit stuk bollenerfgoed deel van de Voorhoutse monumenten en beschermd voor degenen die na ons komen. Er staan maar 14 monumenten uit Voorhout op deze lijst en het is van het grootste belang dat we daar zorgvuldig mee omgaan en zuinig op zijn. De recente brand heeft de toekomst van dit monumentale gebouw onzeker gemaakt. HKV hoopt van harte dat er een maximale inspanning gedaan wordt om de oorspronkelijke vorm zoveel mogelijk te herstellen. De vereniging di het behoud van erfgoed hoog in haar vaandel heeft, zal ontwikkelingen nauwgezet volgen.

1994. Foto van G.J.Drukker, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 20286192.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998. Foto: Emiel van der Hoeven.