Oude kinderwagen gezocht

De HKV bereidt momenteel een tentoonstelling voor. Voor deze tentoonstelling over 75 jaar Bevrijd in 2020 zoekt de organisatie een oude kinderwagen uit de jaren 1940-1950. Het is de bedoeling deze kinderwagen voor de maanden april en mei in bruikleen te mogen ontvangen. Na de tentoonstelling keert de kinderwagen terug naar de eigenaar. U kunt contact op nemen met: info@hkv-voorhout.nl

Voorbeeld van een oude kinderwagen.