Nationaal tulpenmuseum in Lisse

Museum de Zwarte Tulp: Holland Tulip Museum!

Lisse, 24 mei 2019 – Museum de Zwarte Tulp wordt het nationaal tulpenmuseum met de veelzeggende naam Holland Tulip Museum. Het museum verhuist naar de Heereweg 331.  Holland Tulip Museum heeft de ambitie om op de nieuwe locatie uit te groeien tot hét museum over alle facetten van de bolbloem. De tulp is daarbij de representant van alle bolbloemen. In oktober 2020 wordt het nieuwe museum geopend.

Van bollenteelt tot kunstcollecties
Sinds de jaren tachtig was Museum de Zwarte Tulp vooral gericht op de geschiedenis van de bloembollenteelt en –handel, en de cultuurhistorie van de Bollenstreek. Na een grondige renovatie in 2015 kwam daar bolbloemen-gerelateerde kunst bij vanuit een aantal belangrijke particuliere kunstcollecties. Het Museum voor de Bollenstreek, beter bekend als Museum de Zwarte Tulp, zet nu de volgende stap. Het museum verhuist in 2020 naar de nieuwe locatie: Heereweg 331 in Lisse. Voorwaarde voor de verhuizing is dat de financiering rondkomt, waaraan op dit moment hard wordt gewerkt. Met de opening van het nieuwe pand medio oktober 2020 zal de naam veranderen in het (inter)nationale Holland Tulip Museum. Het te betrekken pand aan de Heereweg 331 staat op een zichtlocatie aan de ingang van de bebouwde kom van Lisse en op 700 meter afstand van het centrum.

Aanschaf Panorama Tulip Land
In het vernieuwde museum wordt de lijn van nationale en internationale bolbloemen-gerelateerde kunsttentoonstellingen voortgezet en uitgebreid met het Panorama van de Bollenstreek. Het 67 meter brede panorama, ook bekend als Panorama Tulip Land, is geschilderd door kunstschilder Leo van den Ende. Het is eerder tentoongesteld in Voorhout en werd in korte tijd door tienduizenden mensen bezocht. Het Holland Tulip Museum heeft zich hard gemaakt om dit werk jaarrond als trekpleister te kunnen inzetten voor bollenminnende toeristen en andere bezoekers. Om het werk weer publiek toegankelijk te maken wordt er een vleugel van het gebouw hiervoor ingericht. Holland Tulip Museum wordt naast het podium ook het kenniscentrum voor alle vormen van bollengerelateerde kunst. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de reis van de tulp en andere bolbloemen door de eeuwen heen en alle (cultuur)historische aspecten die daarbij een rol hebben gespeeld.