In Vrijheid Kiezen

Gastlessen basisscholen

Op 4 mei herdenkt Nederland de slachtoffers van oorlogsgeweld en op 5 mei vieren we vervolgens onze vrijheid. Het thema dat dit jaar door het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt voorgesteld is ‘In Vrijheid Kiezen’.

Met dit motto in gedachten hebben vrijwilligers van de Historische Kring Voorhout (HKV) in de week na Pasen gastlessen verzorgd voor de groepen acht van de Voorhoutse basisscholen. Zij vertelden aan bijna tweehonderd leerlingen wat de Tweede Wereldoorlog betekende voor hun grootouders en overgrootouders. Vanaf de mobilisatie in 1939, die in een aantal aspecten ontwrichtend was voor het dorp raakten leerkrachten, dokters en andere essentiële beroepen onderbezet. Maar ook de Duitse inval waarbij het nabijgelegen vliegveld Valkenburg het zwaar te verduren kreeg. Enkele Voorhoutse slachtoffers waren te betreuren zijn.

Beperkingen
De bezettingstijd kenmerkte zich met allerlei beperkingen. Spertijd, verduisteringen, oproepen voor werkzaamheden voor de bezetter of transport naar Duitsland om daar in de industrie te werken. Ook daarbij vielen Voorhoutse slachtoffers. Onderduiken was een manier om aan deze ‘Arbeitseinsatz’ te ontkomen, een weg die door menig Voorhouter gekozen werd. Tekorten van allerlei aard leidden tot een distributiesysteem waarbij de beperkt aanwezige goederen zoals vlees, boter of textiel alleen gekocht konden worden bij bezit van zogenaamde distributiebonnen. Ons koperen geld werd in beslag genomen om gebruikt te worden voor granaathulzen en kogels. De klokken in de kerken, de BNS en in het raadhuis werden met hetzelfde doel gevorderd. Zelfs de brandweerauto, de trots van het Voorhoutse korps, werd in beslaggenomen en ging dienstdoen in het Duitse Detmold. In een speciale Dwars Op Junior staat een artikel Voorhoutse oorlogsgeschiedenis beschreven. De groep acht leerlingen ontvingen na de gastlessen een exemplaar van dit tijdschrift.

Rol Andreasschool
Over de algemene geschiedenis van de wereldoorlog vertellen de leerkrachten. De gastlessen gaan in op de Voorhoutse gevolgen. De verhalen zijn met grote belangstelling gevolgd. Op 4 mei vindt om zeven uur ’s avonds de gemeentelijke herdenkingsplechtigheid plaats in de Bartholomeuskerk, gevolgd door de plaatselijke dodenherdenking om 8 uur op het Raadhuisplein. Daarbij zullen leerlingen van groep acht van de Andreasschool dit jaar een belangrijke rol spelen. We verwachten dat veel leerlingen van de andere basisscholen daarbij aanwezig zullen zijn. Immers vrijheid is niet vanzelfsprekend en vrijheid geven we door, zoals eerdere motto’s van het Nationaal Comité luiden.

2020
De Historische Kring Voorhout (HKV) verzorgde voor het derde jaar deze gastlessen en hoopt dit ook volgende jaren te kunnen doen. Daarbij zal de herdenking en viering in 2020 een speciaal karakter krijgen omdat het dan 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. Hiervoor wordt momenteel samen met de Oranjevereniging Voorhout (OVV) een programma samengesteld.

Foto’s: 1. Gastles 24 april bij de Andreassschool door Henk Vink. 2. Gastles 25 april 2019 bij de Antoniusschool door Floor Verhaegen. 3. Gastles 25 april 2019 bij de Regenboog door Kees den Elzen.