Tentoonstelling St. Cecilia muzikaal geopend

De marsmuziek schalde zaterdagochtend 19 januari door de straten rond het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout. De tentoonstelling ‘100 jaar St. Cecilia 1919 – 2019’ werd geopend en dat kon natuurlijk niet gebeuren zonder muziek.
 
Muziekvereniging St. Cecilia bestaat dit jaar 100 jaar. Voor St. Cecilia reden genoeg om gezamenlijk met de HKV een tentoonstelling in te richten, met daarin veel foto’s, documenten en bijzondere voorwerpen die de het afgelopen decennium belangrijk waren voor de Voorhoutse muziekvereniging. Begonnen met 32 leden is de vereniging nu 100 leden rijker. “Maar ook een heel waardevolle geschiedenis rijker. Hoe mooi is het om de geschiedenis van 100 jaar samen te vatten in een expositie,” aldus Marcel Floor.

De opening vond niet onopgemerkt plaats. Voor het Kenniscentrum speelde Brasso de Mars La Bénédiction. “Dit was één van de allereerste marsen die St. Cecilia ooit uitvoerde”, legde voorzitter Marcel Floor van de muziekvereniging uit aan het aanwezige publiek. “Hij werd gespeeld tijdens de intocht van de eerste burgemeester van Voorhout in 1920. Maar omdat het repertoire van St. Cecilia toen nogal beperkt was, moest de mars gedurende de optocht een aantal keer gespeeld worden.”
 
Harmonie
HKV-voorzitter Cok van Steijn vindt dat de tentoonstelling voor St. Cecilia meer dan verdiend is. Hij wees er in zijn toespraak op dat het woord ‘harmonie’ ook betekent dat je samen dingen doet, en dat is ook belangrijk op sociaal gebied. “Het bijzondere in ons dorp en van vele verenigingen in ons dorp is dat ‘harmonie’ een soort ongeschreven wet is geworden. De tentoonstelling die vandaag wordt geopend is zo’n voorbeeld van harmonische samenwerking.” Marcel Floor gaf de opening een extra historisch tintje door te citeren uit een vijftig jaar oude toespraak. Tijdens het vijftigjarig jubileum sprak oud-voorzitter van St. Cecilia Johan Zetsloot daarin zijn beste wensen voor de muziekvereniging uit. Woorden die vandaag de dag nog steeds kunnen worden gebruikt.

Met het aansteken van fonteinkaarsen op een taart en het blazen van Lang zal ze leven bliezen Floor en Van Steijn de tentoonstelling open. Vervolgens kon iedereen de tentoonstelling bekijken. In het Kenniscentrum zijn veel oude foto’s, instrumenten, uniformen en historische documenten te bezichtigen. Ook het vaandel van muziekvereniging St. Cecilia ontbreekt niet.

Openingstijden
De tentoonstelling ‘100 jaar St. Cecilia 1919 – 2019’ is elke tweede woensdag van de maand (van 14.00 uur tot 16.00 uur) en elke laatste zaterdag van de maand (van 10.30 tot 12.30 uur) geopend. Vanaf zaterdag 26 januari kunnen geïnteresseerden terecht in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat 13. Meer informatie op de website: www.hkv-voorhout.nl

Het jubileumboek van St. Cecilia Hoor, daar komt de muziek … uit 2009 is nog bij St. Cecilia te koop. In dit boek gaan de auteurs Emiel van der Hoeven en André van Noort harmonisch in op de rijke geschiedenis van het wel en wee van muziekvereniging St. Cecilia.

Foto’s: Martijn Develing en Emiel van der Hoeven.