Rotary Kus naar de HKV

Rotaryclub Voorhout schenkt de kunstwerken van De Kus

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van de HKV op woensdag 16 januari schonken Rotary voorzitter Marcel van den Broek en oud-secretaris Siebe Stellingwerff Beintema genummerde en gesigneerde schaalmodellen (25 en 50 cm hoog) van het kunstontwerp De Kus. De Kus is geplaatst naast de Nagelbrug nabij de voormalige boerderij Oostdam. Siebe Stellingwerf Beintema en Nic van Tilborg waren de trekkers van het Kunst-project

HKV-voorzitter Cok van Steijn mocht de stukken in ontvangst nemen. Nog voordat hij de stukken ontving, bedankt Van Steijn reeds de Rotary Club. Hij ging in op de samenwerking en harmonie binnen de Voorhoutse verenigingen. Van den Broek: “Ter gelegenheid van ons jubileum hebben we het initiatief genomen om tot een kunstwerk bij de Nagelbrug en een muurschildering in de fietstunnel te komen. Het werk is gedaan.” Stellingwerff Beintema vindt dat de HKV belangrijk werk verricht en de historie van Voorhout vast legt. Hij vroeg zich af wie er over 20 jaar nog zou weten hoe een en ander van De Kus tot stand is gekomen. “De stukken horen hier thuis, voor later.”

Naast schaalmodellen van De Kus ontving de HKV een ingelijst genummerde Art Impressie van De Kus naar een ontwerp van Joop van Egmond, een banner over de fondsenwerving, een banner met uitleg over de tunneltekeningen, het Jubileumboek 25 jaar Rotary Club Voorhout een boekje Jeugdgids 1998 en veel digitaal beeldmateriaal. Alle welkome aanvullingen op de collectie van de HKV.