Op zoek naar voorouders bij de HKV

Hulp bij genealogisch cq stamboomonderzoek

Tijdens de zaterdagse inloop van 24 november gaat de zogenaamde genealogie-tafel van de HKV van start. Dat betekent dat bezoekers aan het Kenniscentrum van 10.30 tot 12.30 uur geholpen kunnen worden met het zoeken naar uw voorouders. Daarmee willen we het verborgen verleden van de bezoekers helpen ontdekken.

Er is een verzameling van naslagwerken aanwezig zijn zoals familieboeken en -registers, DTB-boeken (Doop-, Trouw- en Begraafboeken) van verschillende parochies, kwartierstaatboeken en overzichten van de Burgerlijke Stand. Via internet kunnen de belangrijkste bronnen worden geraadpleegd. Indien gewenst zal een ervaren stamboomonderzoeker advies geven over de te nemen stappen en de websites waar naar informatie gezocht kan worden.

Het is de bedoeling om deze onderzoeksmogelijkheden ook tijden tijdens toekomstige zaterdagse inlopen aan te bieden.

Verder liggen er in het Kenniscentrum oude ingebonden uitgaven van het Leidsch Daglad ter inzage.