Open Monumentendag zondag 9 september 2018

Voor de derde achtereenvolgende keer is er in Voorhout, onder auspiciën van de Historische Kring Voorhout (HKV), een Open Monumentendag. Op 5 locaties staat de geschiedenis van Voorhout centraal. De monumenten zijn geopend op zondag 9 september van 12.00-16.30 uur.

Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS), Rijnsburgerweg 4
De HKV is verheugd dat Algemeen Overste Broeder Theo Blokland dit jaar opnieuw toestemming heeft gegeven voor de openstelling van het in zovele opzichten unieke museum van de Buitenplaats Nieuw Schoonoord. De BNS, een locatie die we thans kennen als het Broederhuis over de Nagelbrug. Het museum geeft een speciale kijk op de geschiedenis van de Broedercongregatie Onze Lieve-Vrouw van Zeven Smarten. Een geschiedenis van Indonesië, Canada en China toe. Daarnaast geeft de collectie een bijzondere aandacht aan de Bisschoppelijke Nijverheidsschool, de huidige Katholieke Technische School die onderdeel is van het Teylingen College met ambten als bakker, boekdrukker, timmerman, smid en textielbewerking. Meesterwerken van toenmalige leerlingen worden tentoongesteld. Broeder Blokland zal zelf een aantal keren een korte lezing houden waarin hij het reilen en zeilen van de broedercongregatie door de jaren heen aan de orde zal stellen. Misschien is het de allerlaatste mogelijkheid om dit museum te bezoeken. Het is maar zeer de vraag hoe lang de collectie nog in stand kan worden gehouden nu de broeders in Voorhout in aantal steeds kleiner worden en in leeftijd steeds hoger. Maak gebruik van deze unieke mogelijkheid.

St. Bartholomeuskerk, Herenstraat 47/Kerkplein
Voor veel Voorhouters is de Bartholomeuskerk een vertrouwde plek. Toch kent het gebouw haar geheimen en juist die worden getoond. Bijna ieder pastoor heeft wel zijn handtekening op het gebouw achtergelaten en daar willen we de bezoekers graag op wijzen, zo stellen Richard Kuijten, Ton Oostdam en John Bakker. Deze HKV-bestuursleden kennen de weg in dit prachtige kerkgebouw en nemen de bezoekers graag aan de hand voor een leerzame en ontdekkende rondleiding. Speciaal is voor de Open Monumentendag een nieuw brochure over de Bartholomeuskerk uitgebracht met veel wetenswaardigheden. De brochure is gratis voor eenieder. Ook is Uitvaartonderneming Teylingen aanwezig om bezoekers te informeren over rituelen en gebruiken rondom overlijden in vroegere tijden en heden. Er is beeldpresentatie in de vorm van foto’s en filmmateriaal te bekijken en zowel in als buiten de kerk zijn gebruiksmaterialen aanwezig.

 

Het Boerhaavehuis en de Boerhaavetuin, Kerkweg 11, via Herenstraat/Kerkplein
Alleen vandaag zijn in de tuinkamer van het Boerhaavehuis, de pastorie van de Kleine Kerk, afbeeldingen te bezichtigen van bekende schilderijen van Herman Boerhaave zoals deze onder meer in het bezit zijn van het Boerhaavemuseum in Leiden en het Mauritshuis in Den Haag. Ook zijn er unieke memorabilia aanwezig. Deze wereldberoemde medicus, anatoom, scheikundige en botanicus is op 31 december 1668, 350 jaar geleden, in Voorhout geboren.

 

De Kleine Kerk, Dr. Aletta Jacobslaan 9
Hier treft u een kopie aan van de doopakte van de beroemdste Voorhouter aller tijden Herman Boerhaave, die op 1 januari 1669 door zijn vader, de predikant Jacobus Boerhaave werd gedoopt. Een film laat de ontstaansgeschiedenis van dit monumentale kerkgebouw zien. Tevens ligt er ter inzage het boek van het bezoek van Koningin Wilhelmina.

 

 

 

Kenniscentrum Historische Kring Voorhout, Bonekruidstraat 13
Hier kunt u de tentoonstelling bezichtigen over het leven en werken van Europeaan Herman Boerhaave (1668-1738). U kunt uiteraard ook de vele historische voorwerpen, welke in de afgelopen 20 jaar zijn gekregen, verzameld of aangekocht bezichtigen. Daarnaast ligt een uitgebreide collectie fotomateriaal over Voorhout en haar inwoners ter inzage.