Ton Oostdam Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Koninklijk onderscheiden

Voorhout 26 april 2018 – Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd HKV-penningmeester Ton Oostdam te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast Ton zijn twee andere Voorhouters onderscheiden. Dit zijn Nel Berg en Wim Vogels. Burgemeester Carla Breuer reikte de onderscheidingen uit. Ton wordt morgen zestig jaar, een feest dat hij op de dag van deze onderscheiding viert.

Sinds 1995 is Ton Oostdam lid van het bestuur van de Parochie St. Maarten, locatie St. Bartholomeus in Voorhout, thans voorzitter van de bestuurscommissie Beheer. In deze rol heeft hij o.a. een belangrijke bijdrage geleverd aan de restauratie enkele jaren geleden van de aloude Bartholomeuskerk. Ook is hij actief in het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en is hij lid van de activiteitencommissie.
Sinds 1989 is Ton penningmeester van de Stichting Collectieve Verzekeringen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij o.a. de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide stichtingen houden zich bezig met het verzorgen van goede en goedkope verzekeringen voor medewerkers en gepensioneerden van de ministeries. Tot slot is Ton penningmeester van de Historische Kring Voorhout en was hij bestuurslid van de IJsclub in Voorhout.

Het bestuur van de HKV feliciteert Ton van harte met deze verdiende onderscheiding en zijn verjaardag. 

 

 

 

Foto links boven vlnr: Hans van Rooijen (Warmond), Ton Oostdam, WimVogels, Els Alewijnse–de Groot (Sassenheim), Nel Berg en burgemeester Carla Breuer. (Foto’s: Gerard van Steijn en Emiel van der Hoeven)