Tulpenboom voor Het Overbosch

Amerikaanse tulpenboom voor Het Overbosch

De Historische Kring Voorhout reikte afgelopen zaterdagmiddag de HKV-Restauratieprijs 2017 uit aan de Stichting Vrienden van het Overbosch, als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk van behoud, onderhoud en verbetering van het Overbosch. De stichting ontving een Amerikaanse tulpenboom.

 

HKV-voorzitter Cok van Steijn heette de aanwezigen van de Stichting Vrienden van het Overbosch en belangstellenden, maar in het bijzonder de beschermheer van de HKV en zijn echtgenote, Kim Coster van Voorhout, Ambachtsheer van Voorhout en de vertegenwoordiger namens de gemeente, wethouder Arno van Kempen, van harte welkom. Bij de ingang van het Overbosch onthulde Marion Coster van Voorhout het HKVschildje. Op de locatie van het vroegere Schoonoord sprak als eerste HKV-Restauratieprijs commissielid Jos Warmenhoven. Warmenhoven motiveerde het besluit voor de toekenning van de prijs. Het Overbosch is vanwege zijn ouderdom een cultuur historisch waardevol object en waarschijnlijk aangelegd na de aanleg van de Haarlemmer Trekvaart. Het Overbosch maakte deel uit van de buitenplaats Schoonoord. Schoonoord stond nabij de Nagelbrug aan het water tegenover De Bonte Koe. Het moest in 1846 wijken voor de bouw van het kleinseminarie Hageveld. De sloop van de bijgebouwen volgde in 1955. Na 1923 werden in het Overbosch katholieke erediensten gehouden, zoals processies op Sacramentsdag. De paden waren voorzien van mozaïeken, gemaakt van gekleurd zaagsel. Er heeft zelfs een altaar gestaan.
De uitgevoerde projecten door de Stichting Vrienden van het Overbosch met betrekking tot begaanbaarheid, onderhoud, evenementen, Kunst in het Overbosch en het plaatsen van educatieve bordjes, waren de reden voor de toekenning van de HKV-Restauratieprijs 2017.

Tulpenboom
Kim Coster van Voorhout, beschermheer van de HKV, vertelde over zijn betovergrootvader die van 1836 tot 1841 vertoefde op de buitenplaats Schoonoord en over de titel Ambachtsheer van Voorhout. Deze titel is overerfbaar en zal overgaan op zijn oudste zoon en vervolgens op een van de kleinzoons, een tweeling. Coster van Voorhout vertelde dat de aangeboden boom de Amerikaanse Tulpenboom is. In de Tweede Wereldoorlog werden deze bomen in Amerika geplant als symbool voor de vrijheid.
Als herinnering aan de HKV-Restauratieprijs mocht De Stichting Vrienden van het Overbosch zelf een keus maken voor een boom. De keuze viel op de Liriodendron Tulpiferum (de tulpenboom) en zal voortaan Boerhaaveboom genoemd worden. In de Leidse Hortus Botanicus werd de boom op 12 oktober 1716 uitgezaaid door de toenmalige prefect Herman Boerhaave. Het desbetreffende zaad was afkomstig uit Virginia. De boom staat daar nog steeds. Een uitzaaiing (waarschijnlijk 1725) staat bij kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest en daar weer een uitzaaiing van staat bij het geboortehuis van Boerhaave in Voorhout.

Wethouder Van Kempen, die normaal de restauratieprijs uitreikt, bedankte namens de gemeente Teylingen de vrijwilligers in ‘t algemeen, maar die van de Stichting Vrienden van ‘t Overbosch in het bijzonder voor de positieve inbreng in de samenleving.
Joep Derksen, namens bestuur en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het Overbosch, was de HKV dankbaar voor de toekenning van de HKV-Restauratieprijs. Hij blikte terug op de plannen van 2011 van de aanleg van de deze week gerealiseerde turborotonde. Dat was de reden om zich te gaan inzetten voor behoud en toekomst van het Overbosch. In 2015 kreeg het Overbosch als eerste natuurgebied in de Randstad het internationale keurmerk The Green Flag. Sinds kort wappert bij de ingang aan de Rijnsburgerweg de vlag van het Nationaal Park Hollandse Duinen als symbool van de diversiteit van de natuur in de regio.

Bij de vijver, waar de tulpenboom door Hoek Hoveniers uit Voorhout was geplant, ‘onthulde’ Coster van Voorhout door het weghalen van de Voorhoutse vlag de tulpenboom en droeg hij de boom over aan de Stichting Vrienden van het Overbosch. Tezamen met voorzitter Joep Derksen bewaterde hij met een oude gieter de boom daarmee symboliserend dat de Stichting de boom in dank aanvaardde en voor het onderhoud zou zorg dragen.

Alle HKV-Restauratieprijzen vanaf 2002 ->