Naambord voor Houtvesterbrug

Wat tijdens de jaarvergadering van de HKV in 2009 begon met een eenvoudige vraag over de naamgeving van Voorhoutse bruggen mondde uit in namen voor alle bruggen in Teylingen, de uitgifte van het boekje Bruggen in Teylingen en het plaatsen van bijpassen naamborden. Het hele proces duurde zes jaar. Aan de Houtsvestersbrug, op de grens van Voorhout met Sassenheim tegenover de ruïne van Teylingen, werd 14 oktober om 14.00 uur onder een stralende zon het eerste naambord van een reeks onthuld.

Peter Vlasveld van de Historische Kring Voorhout, trekker van het project naamborden, verwelkomde wethouder Kees van Velzen, medewerkers van de Gemeente en andere aanwezigen. In het kort beschreef hij het verloop van het project, dat eigenlijk pas in begin 2011 startte en eind 2015 gereed was. Hij sprak zijn waardering uit over de medewerking van gemeente, de leden van de naamgevingscommissie, auteurs van Bruggen in Teylingen en de besturen van de drie historische verenigingen in Teylingen. In het bijzonder bedankte Vlasveld Piet Langeveld, lid van Oud Sassenheim (SOS), voor zijn inventieve en creatieve werk van de ontwerpen en het uitwerken van passende naamborden voor de verschillende bruggen.
Ook wethouder Van Velzen sprak zijn waardering uit voor het vele werk en het diepgravende onderzoek van de historici van de HKV, Oud Sassenheim en Warmelda. Hij deed uit de doeken waarom voor deze plechtigheid de keuze was gevallen op de Houtvesterbrug; de brug tussen Voorhout en Sassenheim op historische grond met op de achtergrond de Ruïne van Teijlingen.
Tijdens zijn toespraak werd hij onverwachts in de rede gevallen door Jacoba van Beieren. Zij kwam vanuit kasteel Teijlingen en vroeg de wethouder wat hij aan het doen was ‘in haar tuin en op haar brug’. Van Velzen kon haar gerust stellen. Hij schetste verder dat nu het bruggenproject bijna voltooid is, vooral het fraaie resultaat telt. Ook memoreerde hij het uitstekend gedocumenteerde voorstel voor de uitvoering van de brugnamen, waarvoor in het bijzonder Langeveld veel complimenten verdient.

Jacoba van Beieren, Aad Boer, voorzitter van Warmelda, Alfred Pop, voorzitter van SOS en Cok van Steijn, voorzitter van HKV, assisteerden Van Velzen met het wegnemen van de Voorhoutse en Sassenheimse vlag op de leuningen aan beide zijden van de Houtvestersbrug. De naamborden mogen er zijn en halen de brug uit de onbekendheid. De onthulling was de start van de laatste fase van het project. De borden zijn vervaardigd door de firma Griekspoor.

In 2009 en 2010 stelde Ad Deutekom, lid van de Historische Kring Voorhout, voor dat alle bruggen in Voorhout een naam zouden krijgen. Het bestuur van de HKV heeft daarover contact opgenomen met de gemeente en in een overleg met wethouder Kees van Velzen werd besloten dat voorstel te honoreren en uit te breiden tot alle stenen en betonnen bruggen in Warmond en Sassenheim, voor zover in eigendom van de gemeente.

Vlnr: Alfred Pop, Jacoba van Beieren, Kees van Velzen, Aad Boer en Cok van Steijn.

De Stichting Oud Sassenheim en het Historisch Genootschap Warmelda namen samen met de HKV op verzoek van de gemeente plaats in een naamgevingscommissie die in het voorjaar van 2012 rapporteerde aan de gemeente. Op 10 april 2012 heeft het college de namen van bruggen officieel vastgesteld. Op voorstel van Van Velzen volgde in 2014 de publicatie Bruggen in Teylingen, een gezamenlijke productie van de drie verenigingen en de gemeente. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan waarnemend-burgemeester Anne Lize van der Stoel. Alle leden van de HKV, SOS en Warmelda ontvingen een exemplaar.
Vervolgens verzochten de drie verenigingen om op alle bruggen passende naamborden te plaatsen. Onder voorwaarde dat de verenigingen de naamborden zouden ontwerpen ging Van Velzen akkoord. In 2015 waren de ontwerpen gereed, waarna voor 2017 de financien werden geregeld. Nog voor het einde van dit jaar zullen op alle leuningen van de Teylinger bruggen passende naamborden zijn aangebracht.

Foto’s HKV: Rob van der Velde, Emiel van der Hoeven en Kees den Elzen.