OMD: HKV pakt uit met speciaal programma

Bijzondere ontmoetingen tijdens de Open Monumentendag
Zondag 10 september 2017 – Op maar liefst 5 locaties in Voorhout waren activiteiten georganiseerd in het kader van Open Monumentendag 2017 (OMD) en dat leverde diverse bijzondere ontmoetingen op. Het thema van de OMD was ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De OMD-commissie van de HKV stelde voor deze dag een uniek programma samen.

Zwam
Spectaculair was de opening in het Kenniscentrum van de tentoonstelling ‘Foto’s van Ferry Knop, daar staan alle Voorhouters op’ door Jos Knop, de weduwe van Ferry. Heel veel bezoekers waren getuige van een speciale openingstoespraak, de ‘zwam’. Dit in navolging van Ferry een raskuipzwammer. Cok van Steijn, voorzitter van de HKV en zelf kampioen kuipzwammer zal vast inspiratie hebben opgedaan voor een volgende zwam bij Carnavalsvereniging De Bokken. In het Kenniscentrum lagen na de opening foto’s en boeken over het thema van de OMD.

BNS
Bijzonder was de openstelling van het museum van de Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS). Algemeen Overste Br. Theo Blokland gaf op gepassioneerde wijze een toelichting op de geschiedenis van de Congregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Voorhout en daarbuiten. Meer dan 100 bezoekers waaronder ook oud leerlingen van het internaat van de Bisschoppelijke Nijverheidsschool, luisterden vol aandacht naar de prachtige anekdotes die broeder Theo en broeder Jan vertelden. Ook ambachtsheer Coster van Voorhout bracht samen met zijn echtgenote een bezoek aan deze unieke tentoonstelling.

Boerhaavehuis
In het Boerhaavehuis was het een komen en gaan van mensen. “Misschien wel 200,” volgens Jos Warmenhoven die betrokken is bij de Stichting Boerhaavehuis. Met name de film over het kaas maken door wijlen boer Piet van der Hulst bracht veel mensen op de been. Agrariërs van binnen en buiten Voorhout waren op pad gegaan om hun bijzonder ambt te onderstrepen en om onderling verhalen op te halen. De familie Van der Hulst ziet als eerste de film over het boerderijleven bij hen op de boerderij. De film is 35 jaar geleden opgenomen.

St. Bartholomeuskerk
Een niet alledaags ambt werd toegelicht in de St. Bartholomeuskerk: de leidekker. Heel enthousiast vertelde leidekker Eric van Eijk over zijn vak. De bezoekers werden in de gelegenheid gesteld om zelf aan de slag te gaan met de leien. Dat lieten Ben Zwetsloot en Nic van Dam zich niet twee maal zeggen. Deze bouwkundigen van de St. Bartholomeuskerk luisterden met heel veel interesse naar de toelichtingen van de vaklieden. Verder waren er in de kerk noveenkaarsen te koop.

 

Kleine Kerk
In de Kleine Kerk was zoals altijd Dick van der Tang aanwezig met een presentatie van zijn eigen verzameling van religiositeiten, boeken en andere voorwerpen, onderstrepend het samenspel van katholiek en protestants Voorhout maar bovenal van de geschiedenis van deze prachtige locatie.

Het is iedere keer weer verbazingwekkend om te ervaren dat mensen die al jaren in Voorhout wonen in een Open Momentendag de aanleiding zien om een bezoek te brengen aan die fantastische gebouwen in de kern van ons geliefd Voorhout.