Onthulling Herdenkingsmonument 3 mei 2017

Op woensdag 3 mei 2017 onthulden Carla Breuer, burgemeester van Teylingen, en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het vernieuwde herdenkingsmomument op het Raadhuisplein in Voorhout.

Eerder stonden alleen de namen van gevallen soldaten op het monument uit 1957. Nu worden ook de namen van burgerslachtoffers vermeld. Het zijn er veertien in totaal. Naast de namen staat ook, als eerste in Nederland, de tekst van het memorandum voor de herdenking vermeld. In dit memorandum voor de herdenking is vastgelegd wie we precies op 4 mei herdenken. “Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

HKV-voorzitter Cok van Steijn opende de bijeenkomst en sprak over respect voor de Voorhouters die in de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn. Zij die in mei 1940 sneuvelden, die gevangen genomen en gefusilleerd zijn omdat zij in verzet kwamen, die opgepakt zijn en aan het werk moesten in Duitsland, die zijn overleden bij bombardementen, die in een concentratiekampen aan ziekte en uitputting zijn overleden en aan Indiëgangers die zijn omgekomen. In het bijzonder belichtte Van Steijn het leven van Engelina Geertruida (Lien) van Schooten, zuster Cosma. Lien werd door de Japanners geïnterneerd in kamp Bangkong en droeg kampnummer 14288. Zuster Cosma overleed in 1944 aan tuberculose. Zij heeft haar familie nooit meer gezien.

Burgemeester Carla Breuer sprak over het doorgeven van de vrijheid en het besef dat het niet overal gewoon is in vrede en vrijheid te leven. Twee namen van Voorhouters stonden al langer op het monument. Korporaal Gerrit van Rheenen was de eerste Voorhouter die in mei 1940 omkwam bij een beschieting. Een nieuwe naam is die van schipper Johannes Antonius Zoet. Hij kwam om bij het bombardement op de spoorlijn Leiden-Haarlem in maart 1945. “Laten we zuinig zijn op vrede en vrijheid.”

Tot slot kreeg mevrouw Gerdi Verbeet het woord. Zij was blij dat er zoveel jongeren waren en memoreerde de lesbrief van de HKV voor de schooljeugd. Het herdenkingsmonument is herzien. De plaquettes zijn weggenomen en de zuil (in 1957 door de bevolking gerealiseerd) is teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Er is een herdenkingsmuur gemaakt met de juiste namen, het wapen van Voorhout en met de tekst van het Koninklijk Besluit. Mevrouw Verbeet constateerde dat de belangstelling voor het herdenken van de slachtoffers ook 72 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog altijd groot is. Het doet ons beseffen dat al die zaken die we nu vanzelfsprekend vinden in onze open vrije, democratisch rechtstaat toen niet golden. Er was willekeur en terreur. Zij pleitte om van 5 mei Bevrijdingsdag ook echt een vrije dag te maken voor iedereen en niet eens in de vijf jaar. Samen met de burgemeester onthulde zij vervolgens het vernieuwde herdenkingsmonument.

Na de onthulling speelde Kleintje Pils / Oranje Orkest het Wilhelmus en volgde de bloemenlegging door de leden van de Oranjevereniging: Ton Wolvers en Wim Vink. Kinderen en aanwezigen legden oranje tulpen.

  • Foto’s van de familie Den Elzen en Emiel van der Hoeven klik: ->.
  • Foto’s van Gerard van Steijn klik: ->.
  • Een film van Rose Marie Keijzer-Zweers ->.
  • TV-West ->