Frans van der Geer Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Oud HKV-voorzitter Frans van der Geer (68) is tijdens de traditionele lintjesregen 2017 op 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans is oprichter van Rotary club Voorhout (1991). Hij is een zeer betrokken en actief lid d.m.v. zijn grote aandeel in vele projecten. Naast fondsenwerfactiviteiten, waarvan de opbrengst ten gunste kwam van minder bedeelden in binnen- en buitenland, was Van der Geer ook betrokken bij projecten in Voorhout, zoals de aanleg van het schelpenpad in Park Overbosch, de waterleiding in de Boerhaavetuin, het tegelpad bij de Kinderboerderij en het jaarlijkse Luchtkussenfestival.

Van 2005 tot 2014 was Frans van der Geer bestuurslid en voorzitter van de Historische Kring Voorhout (HKV), waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld in het vinden van huisvesting in het Park Overbosch in Voorhout en het organiseren van de jaarlijkse excursiedag, de zogenaamde Jacobatocht. Ook was hij bestuurslid van de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur (KAVB) en bestuurslid van de Parochie St. Barholomeus, waar hij in de periode 1982-1983 deel uitmaakte van de jubileumcommissie ‘100 jaar Stichting Bartholomeuskerk’ in Voorhout. Tenslotte is Frans sinds 2003 voorzitter van de Volvo Klassieker Vereniging Regio West, waar hij zich onder andere bezighoudt met het organiseren van kampeerweekenden en puzzelritten.