Opening nieuwe huis

Na drie jaar te gast te zijn geweest bij Park Overbosch deed zich in 2015 de mogelijkheid voor om in te trekken in het ‘noodgebouw’ van de Emmaüsschool aan de Bonekruidstraat. Het gebouw stond leeg en werd door de school niet meer gebruikt. Al in oktober verhuisde het bestuur het verspreid opgeslagen materiaal naar de nieuwe locatie.
Vooruitlopend op de opening is er hard gewerkt aan de verbouwing en vervolgens aan de inrichting. De ingang is van het speelplein naar de straatzijde verplaatst. De oude ingang blijft de nooduitgang. Twee kindertoiletten zijn omgebouwd tot keuken en in een van de lokalen is een scheidingswand geplaatst waardoor ruimte ontstond voor een expositieruimte en voor opslag. Na de verbouwing is een ‘klusteam’ aan de slag gegaan om alles te schilderen en op te knappen. Het bestuur van de vereniging kijkt met genoegen uit naar de opening. De HKV kan bezoekers op een gastvrije manier in de onherkenbaar veranderde schoollokalen ontvangen. De Inlopen gaan weer van start. Voorzitter Van Steijn: “Ik ben heel blij met de nieuwe huisvesting. Het ziet er gelikt uit. Het gebouw is ingericht, we kunnen echt openen”.

Op 28 januari kunnen HKV-leden van 13.00 tot 16.00 uur het Kenniscentrum te bezoeken. Naast de entreehal, genaamd Raadhuisplein, zijn er zijn twee zalen met historische namen: de Oosthoutzaal en de Foranholtezaal. In de Oosthoutzaal zijn de Inlopen, is de bibliotheek, staan vitrines en een beeldscherm, is er gelegenheid om informatie en foto’s uit te wisselen en om gezellig een kopje koffie of thee te drinken. Het aantal fotoalbums is met drie uitgebreid en telt nu zestien albums met honderden foto’s.
De Foranholtezaal is ingericht als permanente zaal voor wisselende tentoonstellingen.

De eerste Inloop is woensdag 8 februari van 14.00-16.00 uur. De volgende op zaterdagochtend 18 februari van 10.00-12.00 uur. Daarna elke 2e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur. Uw gastvrouw is Nelleke van Steijn samen met een bestuurslid. De website vermeldt alle datums.

Hemels Voorhout

De zekerheid van ons bestaan is dat we geboren zijn en op enig moment afscheid van het leven moeten nemen. De levensloop geschiedt op verschillende wijze. In Voorhout zijn de beide kerken en dragersvereniging St. Barbara nauw betrokken bij geboorte, geloof en afscheid.

Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw waren in de katholieke kerk bidprentjes in zwang. Daarna volgde de overgang naar bedank- en gedenkkaartjes. De HKV bezit er honderden.
De eerste tentoonstelling onder de naam ‘Hemels Voorhout’ betreft bidprentjes, communieprentjes, de Barbara en relevante memoralia uit de collectie van de HKV en anderen. Een selectie hiervan is de komende maanden tentoongesteld.