Opening Kenniscentrum HKV

Van Velzen opent ludiek het Kenniscentrum Historische Kring

Schutterskoning Kees van Velzen lost het openingsschot.

Zaterdag 28 januari opende wethouder Kees van Velzen, Schutterskoning 2017 van St. Hubertus, met een ludiek schot het Kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat. De eerdere poging van HKVvoorzitter Cok van Steijn mislukte. Binnen opende Theo Blokland de tentoonstelling Hemels Voorhout. De belangstelling van oud-bestuurders, omwonenden, (zuster)verenigingen en relaties was bijzonder groot.

Alvorens te openen sprak Van Velzen over de pogingen van verschillende bestuursleden om een eigen home te vinden. “Vanaf 2013 bleef Emiel van der Hoeven er maar doorvragen en hield het bestuur de druk op de ketel. Er circuleerde ook een lijst men meerdere mogelijkheden voor locaties,” aldus Van Velzen. Het noodgebouw van de Emmaüsschool diende toen als opvang voor de Andreasschool tijdens de nieuwbouw. In 2015 was de Andreasschool vertrokken en volgde in maart een eerste bespreking. In november verhuisde de HKV van Park Overbosch naar het noodgebouw. Voorzitter Van Steijn bracht in zijn toespraak de vraag van de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering aan de orde: “Wat moet de HKV met zoveel geld in kas? En elke keer moest de penningmeester weer uitleggen dat we spaarden voor een eigen huis.” De details van het afgelegde traject bespaarde de glunderende Van Steijn de aanwezigen. “Zie hier het resultaat.” Tezamen met wethouder Kees van Velzen onthulde Van Steijn een herinneringssteen in de wand van het Kenniscentrum.

Schutterskoning Van Velzen
Van Steijn, schutter bij St. Hubertus, probeerde het slot van de ingang ‘open te schieten’. Uiteraard mislukte dat. Van Steijn is nog nooit Schutterskoning geworden. Uit de binnenzak Van Velzen kwamen ‘onverwachts’ de versierselen behorende bij zijn titel als Schutterskoning van St. Hubertus te voorschijn. Hij mocht ook een poging wagen. Dat lukte. Met gemak opende Van Steijn vervolgens de ingang van het Kenniscentrum. Daarmee was de opening van het Kenniscentrum een feit. De aanwezige pastor Theo Blokland opende onder aanbieding van een kruisje de tentoonstelling Hemels Voorhout. Vele bezoekers bezochten de eerste tentoonstelling in de Foranholtezaal. ’s Middags kwamen veel bekenden het nieuwe onderkomen bewonderen. Niet alleen de tentoonstelling maar ook de talloze fotoboeken en het digitale Ommetje Voorhout riepen veel oh’s en ah’s op. Talloos waren de herinneringen. Van Steijn: “Met zo’n mooie locatie kunnen wij nog jaren doorgaan met ons werk. Het vergaren en delen van de kennis van de historie van Voorhout.” Eindelijk gaan de Inlopen van start en kunnen de persoonlijke contacten met de leden weer verstevigd worden. De eerste Inloop is woensdag 8 februari van 14.00-16.00 uur. De volgende op zaterdagochtend 18 februari van 10.00-12.00 uur. Daarna elke 2e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur. Uw gastvrouw is Nelleke van Steijn samen met een bestuurslid. De website vermeldt alle datums.

Hemels Voorhout
De zekerheid van ons bestaan is dat we geboren zijn en op enig moment afscheid van het leven moeten nemen. De levensloop geschiedt op verschillende wijze. In Voorhout zijn de beide kerken en dragersvereniging St. Barbara nauw betrokken bij geboorte, geloof en afscheid.

Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw waren in de katholieke kerk bidprentjes in zwang. Daarna volgde de overgang naar bedank- en gedenkkaartjes. De HKV bezit er honderden.
De eerste tentoonstelling onder de naam ‘Hemels Voorhout’ betreft bidprentjes, communieprentjes, de Barbara en relevante memoralia uit de collectie van de HKV en anderen. Een selectie hiervan is de komende maanden tentoongesteld.

Foto links: Tentoonstelling Foranholtezaal.     

Foto rechts: Bezoekers Oosthoutzaal.