Tinus Tulp (Cok van Steijn) koninklijk onderscheiden

                                                                               

Cok ( C.L.J.M.) van Steijn (62) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester schetste Cok als: stimulerend, verbindend, beminnelijk en humoristisch.
Cok van Steijn is ruim 15 jaar bestuurslid van de Historische Kring Voorhout. Sinds maart vorig jaar is hij voorzitter. Hij houdt dorpswandelingen, lezingen en voordrachten in basisscholen (naar aanleiding van een speciale lesbrief van de HKV) en tijdens bijeenkomsten van ouderen.

Hij is organisator van de Voorhoutse restauratieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming en organisatie van de tentoonstelling “De Tweede Wereldoorlog in 25 Voorhoutse Voorwerpen”, een tentoonstelling die heeft plaatsgevonden in het kader van de herdenking van 70 jaar vrijheid, en die een groot succes is geworden.

Binnen de R.K. geloofsgemeenschap in Voorhout is Cok al 10 jaar actief lid van de Dragersvereniging St. Barbara. Vanuit de kerk draagt hij overleden medeparochianen naar hun laatste rustplaats op de R.K. Begraafplaats in Voorhout.

Tussen 1980 en 2000 was hij Steijn bestuurslid en ook voorzitter van de Land- en Tuinbouwbond, afdeling Voorhout, een belangenbehartigingsorganisatie van de boeren. Ook is het door hem opgebouwde bloemen- en bollenbedrijf gecertificeerd leerbedrijf geweest, waarmee hij zijn kennis en vaardigheden beschikbaar heeft gesteld aan het onderwijs.

Veel leerlingen van de vmbo-tuinbouwschool uit Rijnsburg en Aalsmeer vonden bij hem een stageplek. In 2015 bestond zijn bedrijf 40 jaar. Ten slotte is Cok vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Bokken, stelt hij vaak bloemen beschikbaar voor de Oranjevereniging, draag hij jaarlijks bij aan kerkenveilingen ten behoeve van de Bartholomeuskerk en voetbalvereniging Foreholte.