Jos Warmenhoven koninklijk onderscheiden

Jos (J.J.G.) Warmenhoven (75) kreeg de onderscheiding met name voor zijn inzet voor het behoud van het bollenerfgoed in de Duin- en Bollenstreek. Burgemeester Carla Breuer heeft de onderscheiding uitgereikt tijdens de aubade in Voorhout ter gelegenheid van Koningsdag. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jos is 10 jaar bestuurslid van de Historische Kring Voorhout (HKV). Ruim daarvoor, sinds 1992, was hij al betrokken bij het behoud van met name het bollenerfgoed, in het bijzonder de monumentale bollenschuren. Hij is initiatiefnemer van de samenstelling van de lijst van potentiële Voorhoutse monumenten. In dit kader was hij een aantal jaren lid van de Monumentencommissie Voorhout en het Platform Monumenten van de Gemeente Teylingen. Ook is hij betrokken bij diverse leden- en sponsoractiviteiten van de HKV, alsmede bij de jaarlijkse uitreiking van de Voorhoutse restauratieprijs en de Zwarte Tulpprijs.

Jos Warmenhoven is al ruim 12 jaar bestuurslid van de stichting het Boerhaavehuis. Dit bestuur assisteert de Protestantse Gemeente Voorhout met het onderhoud van het geboortehuis en de omliggende tuin van de beroemde wetenschapper Herman Boerhaave. Hij beheert de portefeuille bouwkundige zaken, organiseert o.a. de jaarlijkse uitgaansdag van de vrijwilligers alsmede diverse activiteiten voor begunstigers, sponsors en dorpsbewoners.

In 1991 stond hij aan de wieg van de oprichting van de Rotary Club Voorhout, als dochterclub van de Rotary Club Sassenheim. De Rotaryclub Voorhout ondersteunt financieel, door middel van haar activiteiten, humanitaire projecten in de lokale gemeenschap en daarbuiten. Als actief Rotarian heeft hij in de loop der jaren veel gedaan aan activiteiten voor de jeugd, o.a. een buitenlands uitwisselingsprogramma van Voorhoutse en Sassenheimse schoolkinderen. Ook is hij betrokken bij het jaarlijkse Luchtkussenfestival in Voorhout, dat samen met de Oranjevereniging, de IJsclub en de Teylingen Ondernemers Vereniging wordt georganiseerd en waarvan de opbrengst ten goede komt aan maatschappelijke doelen binnen en buiten de gemeente.

Jos Warmenhoven is lid van de werkgroep Bollenerfgoed, die sinds 2010 onderdeel is van het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Zoals eerder vermeld was hij al lange tijd bezig, mede door zijn beroep als architect, met het fenomeen bollenschuren. In 1996, het jaar van het Industrieel Erfgoed, maakt hij een overzicht van de bollenschuren in de streek, van Hillegom t/m Wassenaar, en zet hij zich sindsdien in voor behoud en hergebruik hiervan. Hij heeft, in samenwerking met anderen van de Werkgroep Bollenerfgoed, eigenaren van bollenschuren en gemeenten van advies voorzien. Zijn langdurige inzet voor de cultuurhistorie is van grote waarde voor het behoud van het bollenerfgoed in de Duin- en Bollenstreek.