Dwars Op 55

Dwars Op 55 Winter 2015

 

 

Hartelijke ontvangst in Sint-Kathelijne-Waver
Vorig jaar verscheen in de Dwars Op het artikel over de Belgische vluchtelingen en de familie Verhaegen die zich als enige in Voorhout vestigde. Het artikel was meer dan alleen een verhaal. Het kende een vervolg voor de familie. In Sint-Kathelijne-Waver volgde een tentoonstelling over de vluchtelingen. Twee Voorhouters, nakomelingen van de vluchtelingen bezochten de tentoonstelling. (Irma van Gool-Verhaegen en Hans van Gool)

Plechtige Communie van een tante en twee zusjes Langeveld
In de Dwars Op 54, zomer 2015 staat op pagina 26-27 een prachtige foto uit 1915 van de eerste communicantjes van de St. Bartholomeuskerk. Links in het midden staan drie meisjes Langeveld. (Monique M.C. van Buul en Ad Deutekom)

Burgemeester Bultenlaan
Beschrijvende straatnamen als Spoorlaan, Herenstraat en Kerklaan geven nauwelijks aanleiding voor verder onderzoek en uitleg, maar zoals eerder aangetoond kunnen straatnamen, die naar personen genoemd zijn die lokaal een rol vervuld hebben, reden zijn om meer informatie te verzamelen. De Burgemeester Bultenlaan is maar een korte straat gelegen tussen de Chuchilllaan en de Dr. Aletta Jacobslaan. Er staan slechts negen woningen aan deze straat, waarvan twee onder-één-kap. De historie van de laan zelf is eerder door Jan Peeters in Dwars Op 6 beschreven. De laan is genoemd naar een Voorhoutse bestuurder waarvan het
zeker de moeite waard is wat meer te vertellen. (Kees den Elzen)

Gebruik Voorhoutse vlag
Op 15 september 2005 werd de wet (BWBR0018776) aangenomen die tot samenvoeging van Sassenheim, Voorhout en Warmond besloot. Op 18 maart 2008 is daarop bij Koninklijk Besluit een wapen voor de nieuwgevormde gemeente Teylingen verleend. Door de Hoge Raad van Adel is vervolgens advies uitgebracht voor een gemeentevlag. Dit advies is op 9 juli 2009 door de Gemeenteraad van Teylingen over- en aangenomen en de vlag is conform het advies vastgesteld. Hiermee is een einde gekomen aan de formele status van de gemeentelijke vlaggen van de drie dorpen die samengevoegd zijn. Daarmee veranderde natuurlijk het eigen karakter van de dorpen niet. (Kees den Elzen)

Van Gerven, Complete Woninginrichting “stukken beter op de strekkende meter”
Sinds januari 2015 staat de winkel waar het voormalige textiel- en woninginrichtingbedrijf Van Gerven gevestigd was aan de Herenstraat te koop. Daarmee is er een eind gekomen aan een voor Voorhout gezichtsbepalend middenstandsbedrijf. In 1999 was het pand, de winkelinventaris en de goodwill al verkocht aan Frank Schneijders uit Wassenaar. Schneijders heeft klaarblijkelijk met ingang van 2015 de handdoek in de ring gegooid. Meer dan 80 jaar heeft de naam Van Gerven synoniem gestaan voor een aanbod van garen en band, textiel en meubelen. Reden om met de laatste generatie Van Gerven die hier gewerkt heeft te
gaan praten. Coby, de weduwe van Henk, en Peter en Henny van Gerven zijn zelf 30 jaar lang in de onderneming werkzaam geweest en vertellen over het begin en het einde van het bedrijf. (Kees den Elzen)

Pastoors Bresser en Nijman familie?
Regelmatig bereikt mij de vraag of de Voorhoutse pastoors Bresser en Nijman familie van elkaar zijn. “We hebben wel eens iets gehoord,” beluister je dan. Tijd om in de familie van beide heren te duiken en de
vraag definitief te beantwoorden. (Emiel van der Hoeven)

Meneer Bakker
Ik maak me niet druk meer,” zegt de heer Henk Bakker, leraar Natuurkunde, Mechanica, Werktuigkunde en Elektrotechniek aan de BNS tussen 1945 en 1982. Hij is nu zesennegentig jaar en woont in een zorgappartement bij de Broeders aan de Rijnsburgerweg 4. Dit jaar (11 juli 2015) is zijn vrouw Nel overleden na een huwelijk van 68 jaar. De meeste Voorhouters kennen de heer Bakker via de BNS, de Woningbouwvereniging of gewoon door zijn typische lange gestalte bij de bushalte, op de hoge zwarte herenfiets en tegenwoordig in een scootmobiel. (Monique M.C. van Buul)

Razzia in Voorhout
Het zal in 1943 of 1944 zijn geweest. Riet Kret (1927) heeft verkering  met de twee jaar oudere Theo Uljee (1925). Riet staat met haar vriendin Truus Hoogervorst op de Schoolbrug (Lage brug) en ziet op
de Leidsevaart een groep landwachters naar Voorhout marcheren. Ze realiseren zich dat dit onheil betekent en ze rennen direct naar het voetbalveld aan de Mgr. Broerestraat waar de jongens onderling een wedstrijdje spelen. Nadat ze geroepen hebben dat de landwachters in aantocht zijn, stuiven alle jongens alle kanten op. (Monique M.C. van Buul en Ad Deutekom)

Sloop ‘nieuwbouw’ De Gaasbak
Terugblikkend op de afgelopen decennia zijn er in Voorhout een aantal publieke panden gebouwd die in een relatief kort tijdsbestek weer zijn verdwenen. Een van die gebouwen is sporthal De Gaasbak. Gebouwd in
1980 en gesloopt in 2006. Kapitaalvernietiging? Vernietiging van belastinggeld? Dat oordeel laat ik aan de lezer. (Emiel van der Hoeven)

En verder
De Aschpotter 37
De Hekkensluiter 24
Dwarsdrijvers