Dwars Op 54

Dwars Op 54 Zomer 2015 Nieuw spoor in Voorhout
Eens een Voorhouter ....

Het geheugen van Voorhout
De door de HKV georganiseerde tentoonstelling in het kader van de 70 jaar Vrijheid, is een groot succes geworden. Bijna 1500 bezoekers bezochten tussen 25 april en 6 mei deze tentoonstelling. Zeer veel bezoekers gaven graag gehoor aan de wens iets in het gastenboek te noteren en volgden daarmee het voorbeeld van Joan Leemhuis – Stout, die op 24 april de tentoonstelling opende. Al die reacties zijn – zonder uitzondering – positief en illustreren de waardering voor wat te zien was en voor de smaakvolle en professionele wijze waarop de tentoonstelling was ingericht. (Peter N.G. Vlasveld)

Willem Botsstraat
In het oudere gedeelte van Voorhout verbindt de Willem Botsstraat de Mgr. Broerestraat en de Boerhaavestraat. Deze straatnaam is een eerbetoon aan Willem Joseph Aloysius (Willem) Bots, van 1892 tot 1917 pastoor van de St. Bartholomeus parochie. In Dwars Op 51 hebben we aandacht besteed aan de Ter Haar Romenystraat en diens naamgever, dominee B. Ter Haar Romeny. Deze keer is het de beurt aan zijn tijdgenoot, herder van de Voorhoutse Rooms Katholieke gemeenschap pastoor Bots. (Kees den Elzen)

Eens een Voorhouter, altijd een Voorhouter
Nog altijd keer ik zo af en toe met plezier en weemoed vanuit mijn woonplaats in de Hoeksche Waard terug naar Voorhout, het dorp waar ik geboren ben (1947). Daarom had ik ook besloten dit jaar de jaarvergadering van HKV bij te wonen en inderdaad trof ik daar tot mijn grote vreugde nog weer oude bekenden, die ik zo’n 50 jaar of meer niet meer gezien had. Tevens kwamen daarbij herinneringen boven aan al of niet grappige gebeurtenissen die ik als jongen in de jaren ’50-’60 van de vorige eeuw meemaakte. (Paul van der Laan)

Communicanten 2015
Een van de oudste foto’s van Voorhoutse communicanten. De foto zou gemaakt zijn in 1914.

Klokkenroof WOII vervolg
In de vorige Dwars Op stond ik uitgebreid stil bij de klokkenroof door de Duitsers in 1943. Over de klokken van de Bisschoppelijke Nijverheidsschool (BNS) en de Bartholomeuskerk was nog niet alles bekend. Kreeg de BNS nu wel of niet een klok van de gemeente? En wie betaalde de klok, het uurwerk met verlichting van de Bartholomeuskerk? Na de verschijning van het artikel kwam nieuwe informatie boven water. (Emiel van der Hoeven)

Willem Jacobus Warmenhoven pastoor en familielid
Willem Warmenhoven was van 16 april 1937 tot 31 oktober 1949 pastoor van de parochie van de H. Bartholomeus in Voorhout. Pastoor Warmenhoven is op 15 januari 1888 in Rijswijk geboren. Zijn pastoraat in Voorhout was niet gemakkelijk. De crisis van de dertiger jaren, de mobilisatie en de bezetting brachten nogal wat problemen mee voor ‘de herder en zijn schaapjes’. Zo werd pastoor Warmenhoven in 1942 gedurende vijf weken gevangen gehouden in het Oranjehotel in Scheveningen en vervolgens nog tien maanden in het gevangenenkamp in Amersfoort. (Kees den Elzen)

Een protestants gezin en meer in een Rooms-katholiek dorp
We zijn in de Burg. Bultenlaan bij José Spiering en zoon Fred, telgen uit een oud Hollands geslacht, waarvan José de oude in Voorhout woont en Fred de jonge thans in het plaatsje Zeeland in Noord-Brabant. Het protestantse gezin Spiering komt in 1963 in het overwegend Rooms-katholieke Voorhout te wonen. Dat is een behoorlijke cultuuromslag. (Monique M.C. van Buul)

En verder
– Dwarsdrijvers.
– Wie is wie?