Krijttekening Boekhorst: niet van Voorhout

Krijttekening: kasteel Boekhorst niet in Voorhout, maar in Noordwijkerhout

Update. De tekening is doorverkocht en hangt anno 2015 in het gemeentehiuis van Noordwijkerhout.

De HKV heeft bovenstaande tekening (toegekend) aan Roelant Roghman (1627-1692) op een veiling verworven. De titel van de tekening luidt: “Boekhorst [Voorhout] op de Linkerzijde te Zien 1624”. Tekening in zwart krijt en grijze was, 33,6 x 46,6 cm. Aan de achterzijde titel en datum met pen en inkt. W.M. van der Wijck meent dan ook dat deze tekening ten onrechte aan Roelant Roghman is toegeschreven. Zie: De kasteeltekeningen van Roelant Roghman (Alphen a/d Rijn, 1989, p.243f (w. ill.).

Nader uitgebreid archiefonderzoek naar de tekening heeft uitgewezen dat de tekening het kasteel Huys te Boekhorst in Noordwijkerhout is. De HKV is op het verkeerde spoor gezet. Het bestuur overweegt de tekening toch in haar collectie op te nemen. Inmiddels hebben zich al wel meerdere kopers voor de tekening gemeld. In de komende bestuursvergadering neemt het bestuur hierover een besluit.

Roghman werd op 14 maart 1627 gedoopt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam als zoon van de graveur Henrick Lambertsz. Roghman en Maria Jacobs Savery. Zijn moeder kwam uit de kunstenaarsfamilie Savery. Roghman werd leerling van zijn oudoom, hofschilder Roelant Savery. Hij zou ook bij Rembrandt in de leer zijn geweest, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Volgens Arnold Houbraken was Roghman blind aan een oog.

Roghman maakte samen met zijn zus Geertruydt een serie landschapsprenten (ca. 1645-1648), die onder de titel Plaisante Landschappen ofte vermakelijcke Gesichten na ‘t Leven geteekent door Roelant Rogman werd uitgegeven door Claes Jansz. Visscher.

Overigens was ook zijn zus Magdalena graveerster. Hij werd bij een breder publiek bekend door een reeks van ca. 200 prenten van kastelen en buitenplaatsen in Holland en Utrecht (1646-1647). Daarna heeft hij een tijdlang door Frankrijk gereisd, getuige een tekening door Roghman van de brug bij Francheville. Mogelijk reisde hij ook naar Italië. In 1657 bezocht hij de Duitse stad Augsburg, getuige een tekening met opschrift ‘gedaen in Oûisborgh 1657 den 9 ijûnij’. Ook heeft hij zeer waarschijnlijk door de Oostenrijkse Alpen gereisd en bezocht hij de stad Brugge, getuige een tekening van die stad die hij maakte vanaf het Belfort van Brugge. In 1658 wordt hij weer in Amsterdam vermeld.

Roghman overleed ongehuwd in zijn geboorteplaats, waar hij op 3 januari 1692 werd begraven op het Sint Anthonieskerkhof. (Bron: Wikipedia)