4. Muziek in de oorlogsjaren

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Muziek in de oorlogsjaren

In de eerste oorlogsjaren is muziekvereniging St. Cecilia nog actief. Repetities en uitvoeringen gaan tot en met het zomerconcert van 1942 gewoon door. De laatste mars van dat concert heet Tot weerziens. Niemand kan vermoeden dat het – na het spelen van die mars – voor drie jaar over was.

Altijd maar weer problemen met de repetitieruimte en het verplichte lidmaatschap van de door de Duitse bezetter ingestelde Kultuurkamer zijn de spreekwoordelijke laatste druppels. De muziekinstrumenten ‘duiken onder’ bij de penningmeester van St. Cecilia. Na de oorlog verkeren ze in een niet meer al te beste staat.

Oók deze ringbas, die toebehoort aan Bernard Zwetsloot, die dat grote en zware instrument heel veel jaren niet alleen bespeelt, maar ook meetorst.

Deze ringbas in ‘gekortwiekte vorm’ wordt als muziekinstrument niet meer gebruikt. Het is thans de collectebak om vrijwillige bijdragen na afloop van muzikale evenementen in te deponeren.

* Terug naar de openingspagina met lijst onderwerpen.