26. Oranjekoerier

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Oranjekoerier

 Vooral gedurende het laatste oorlogsjaar verschijnen ook in deze streek illegale krantjes. De Oranjekoerier is daar een voorbeeld van.

Werknemers van drukkerij de Zeekant in Noordwijk stencillen of drukken deze krantjes. Onder andere Louis de Bekker en huisschilder Aad Vlasveld transporteren de voor Voorhout bestemde exemplaren als gemeentelijke post.

Juist voor De Bekker en Vlasveld is het passeren van de Duitse controlepost aan de Noordwijkerhoek minder problematisch. De Bekker is bekend als medewerker van het Voorhoutse gemeentehuis. Aad Vlasveld assisteert in die periode vaak zijn vader die het Parochiehuis beheert. In het Parochiehuis zijn de Duitse soldaten, die de controlepost bezetten, ingekwartierd en ‘der Adriaan’ is voor hen een min of meer vertrouwd persoon.

Louis de Bekker ontvangt na de oorlog dit ingebonden exemplaar van De Oranjekoerier Ter herinnering aan uw arbeid, verricht in dienst van het ondergrondse dagblad de “Oranjekoerier”.

* Terug naar de openingspagina met lijst onderwerpen.