25. Fiets van Eggen met carbidlamp

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Fiets van Eggen met carbidlamp

 In de oorlogsjaren is Aloysius Eggen de meest bekende politieagent, destijds nog veldwachter genoemd. Al vanaf 1920 is “Pliesie Eggen” een vertrouwd gezicht in het dagelijkse Voorhoutse straatbeeld. Eggen is niet alleen veldwachter, maar ook telegrambesteller en gemeentebode.

De Duitse bezettingsjaren zijn voor veldwachter Eggen niet eenvoudig. Zijn optreden in die jaren is steeds ‘voorbeeldig’. Zo tipt hij meer dan incidenteel Voorhoutse inwoners dat hij ze – in opdracht van de bezetter – moet komen ophalen. De betrokkene kan dan tijdig onderduiken.

Door hem opgemaakte processen verbaal beginnen steevast met: In naam der Koningin.

Nog maar enkele jaren geleden kwam de HKV in het bezit van de fiets waarop Eggen gedurende veel jaren door Voorhout fietste; óók in de oorlogsjaren. Op de fiets zit een carbidlamp, eveneens daterend uit de periode 1940 – 1945. De (rubber)fietsbanden, dateren van na 1945. In de oorlogsjaren is ook deze fiets voorzien geweest van houten banden.

* Terug naar de openingspagina met lijst onderwerpen.