HKV naar Emmaüsschool aan de Bonekruidstraat

In een brief dd 30 april 2015 aan de bewoners van de Bonekruidstraat maakt de gemeente Teylingen het volgende bekend.

De lokalen die apart van de [Emmaüs]school staan worden onttrokken aan de onderwijsbestemming. De leerlingenprognoses laten zien dat deze niet meer nodig zijn voor het onderwijs. De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft het voornemen haar intrek te nemen in deze twee lokalen. De HKV heeft op dit moment geen vaste locatie en is blij dat zij hiervan gebruik kan maken. Wilt u meer weten over de Historische Kring, kijk dan op de website: www.hkv-voorhout.nl