Het Groot Voorhouts Dictee der Nederlandse taal 2014

In mei benaderde de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) HKV-bestuurslid Henk Vink.  In de feestweek in september organiseerde de OVV een Voorhouts dictee. De OVV vroeg Henk Vink hem of hij als oud-onderwijzer z’n HKV-pet op wilde zetten en een dictee wilde samenstellen. Hierin moest de geschiedenis van Voorhout een rol spelen. Hierop werd positief gereageerd. Dinsdag 9 september vond in café Boerhaave het eerste Groot Voorhouts Dictee plaats. Hieronder publiceren wij de volledige tekst.

 • Jacoba van Beieren, geboren in 1401 toen de strijd tussen de Hoeken en de Kabeljauwen al enige tijd woedde, werd op jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan de Franse kroonprins, waardoor men een band smeedde met het aristocratische Franse koningshuis.
 • In 1436 sterft ze aan tuberculose op het slot Teylingen, gelegen in het Zuid-Hollandse Voorhout, waarna de teraardebestelling in Den Haag plaatsvindt in aanwezigheid van in groten getale opgekomen edelen.
 • Herman Boerhaave, geboren in Voorhout in 1668, gaf les aan de Leidse universiteit en bekleedde ook de functie van directeur van de botanische tuin, waarin velerlei exotische gewassen welig tierden.
 • Toen Boerhaave zijn werk hervatte, na vijf maanden met reuma op bed gelegen te hebben, uitten de Leidenaren hun vreugde met illuminatie en openbare festiviteiten.
 • Anderhalve eeuw geleden startten ook Voorhoutse agrariërs met de teelt van hyacinten, narcissen, tulpen en krokussen, waarna de grootte van de productie gestadig steeg, mede doordat de kennis van de kwekers vergrootte.
 • Op de neogotische kruiswegstaties in de Bartholomeuskerk is het lijdensverhaal gedetailleerd afgebeeld, hetgeen zeker in de Veertigdagentijd bij menig gelovige tot devotie leidt.
 • Het in 1932 opgerichte Foreholte voetbalde de eerste jaren op een veld aan de Rijnsburgerweg, waar doordeweeks de koeien graasden, hetgeen bij wedstrijden op zondag menigmaal voor hilarische taferelen zorgde.
 • In 1937 stopte een taxichauffeur zo abrupt dat burgemeester Bulten zijn hoofd verwondde en behandeld moest worden door een hoogopgeleide medicus.
 • De gehate onderwijzer Speet sympathiseert met de Duitsers en veroorzaakt indirect de arrestatie van de pastoor en de kapelaan, die na de oorlog een boeiend boek over zijn belevenissen in het kamp publiceert.
 • Na het bezoek van Churchill aan Voorhout in mei 1948, waarbij hij bloemenmozaïeken bekeek, trachtte men zijn sigarenpeuk te bemachtigen, maar ook na uitgebreid speurwerk is geenszins duidelijk geworden of er daadwerkelijk een gelukkige vinder is geweest.
 • Onze Voorhoutse recordinternational Edwin van der Sar scoorde in zijn profcarrière één keer een officieel doelpunt; hij benutte als Ajacied in 1998 een penalty tijdens de competitiewedstrijd tegen De Graafschap.