Boerhaave en de betekenis van lichaamslengte

Boerhaave en zijn tijdgenoten, en de betekenis van hun lichaamslengte

Een fysisch-antropologisch onderzoek van begravenen in de Pieterskerk te Leiden. Op 15 oktober a.s. zal Prof. G.J.R. Maat de P.J. Bloklezing in het Klein auditorium van het Academiegebouw aan het Rapenburg in Leiden houden. Aaanvang: 20.00 uur.

Tijdens de voorlaatste restauratie van de Pieterskerk in Leiden (1976-1982) vonden tijdens de winter van 1979/80 opgravingen plaats met medewerking van 16 studenten. Er werden grafkelders die skeletmateriaal bevatten uit de tweede helft van de 17de eeuw en uit de 18e eeuw onderzocht, gevolgd door een identificatieonderzoek in 1980. De stoffelijke resten werden bestudeerd met fysisch-antropologische methoden. Lokalisatie en idenficatie van overblijfselen van enkele historisch belangrijke personen, zoals Herman Boerhaave, werden mogelijk gemaakt door goed bewaard gebleven kerkregisters.