Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) publiceert nieuwe digitale bronnen

Sinds vrijdag 6 september publiceert het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) op haar website nieuwe gedigitaliseerde bronnen in pdf. De bestanden zijn te downloaden en doorzoekbaar met Acrobat Reader. Onderzoekers vinden er niet alleen Leidenaars maar ook ingezetenen uit de Regio.

De afgelopen jaren hebben tal van vrijwilligers bronnen van het Erfgoed Leiden gedigitaliseerd. De bestanden waren niet voor onderzoekers beschikbaar. Dat nu veranderd. Nieuwsgierig? Type één van de onderstaande woorden in en vind het bestand in het blok VERHALEN linksonder. Heeft u bestanden uit het Leidse Archief die mogelijk geschikt zijn? Laat het ons weten.

Onderstaand de thans (8 september 2013) beschikbare bestanden. Er volgen aanvullingen en updates.
– Crimineel Klachtboek 1533 – 1811.
– Militie Registers 1812-1912.
– Bevolkingregisters 1890-1924: Gestichten.
– Bevolkingsregister 1890-1924. Schippers.
– Paspoorten Leiden 1795-1836.
– Wees- en armboek 1647-1795.
– Uit Leiden vertrokken personen in de periode 1924-1929.
– Leidenaars voor de Rechtbank van 1e Aanleg, 1811-1838.
– Leidenaars voor het Hof van Assisen, 1811-1838.
– Collaterale Successie 1663-1805.
– Herenboekjes en Adresboekjes 1816-1889.
– Patroniemen uit Leidse bronnen.
– Thesaurus achternamen.
– Lijfrente 1402-1609.
– Opzendingen van wezen, bedelaars, landlopers naar Hoorn, Ommerschans en Veenhuizen 1819-1851.
– Kermisklanten uit de Patentregisters 1816 – 1830.
– Scheepseigenaren uit de Patentregisters 1816 – 1830.
– Buurtkwesties 1597-1796.
– Brouwerijen, brouwers, herbergen en huisnamen 1471-1858.
– Kohier over de 10e Penning 1557.
– Index op Herbergiers, Bier- en brandwijnverkopers e.a. ca. 1655- 1818.
– Concessies en smalle diensten 1545 – 1930 (In bewerking).