Aanwinst: Voorhout Kwartetspel 1985

Maandagochtend mocht de HKV uit handen van Wim Ouwehand, voormalig directeur Bondsspaarbank, het ingelijste tableau met alle kaarten van het Voorhouts Kwartetspel in ontvangst nemen. Hiervan zijn slechts twee exemplaren gemaakt. Eén voor het gemeentebestuur en één voor de Bondsspaarbank (1985) Het tweede tableau werd op 19 november 1985 aan burgemeester Thieu van de Wouw overhandigd. Het kwartetspel was een Uitgave de Stichting het Boerhaavehuis en de Bondsspaarbank.