Emiel van der Hoeven koninklijk onderscheiden

HKV-bestuurder van het eerste uur Emiel van der Hoeven koninklijk onderscheiden

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april 2013 ter gelegenheid van Koninginnedag is Emiel van der Hoeven benoemt tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten binnen de Historische Kring Voorhout, de Schuttersvereniging St. Hubertus Voorhout, de Parochie van de St. Bartholomeus, de European Disabled Golf Association, het Regionaal Archief Leiden en Excesior Leiden. Het bestuur van de HKV feliciteert Emiel van harte met deze koninklijke onderscheiding. In het bestuurscentrum werden ook Hans Boere, Rob van der Velde en Jan Warmerdam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wim van Kesteren ontvangt de onderscheiding op een later tijdstip.

 

 

 

 

 

Historische Kring Voorhout
Emiel van der Hoeven is een van de initiatiefnemers en medeoprichters van de Historische Kring Voorhout (HKV). Vanaf de oprichting in 1998 tot twee jaar geleden was hij secretaris. Hij houdt zich binnen de vereniging onder andere bezig met het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Voorhout, het beheer van het fotoarchief, het beheer en onderhoud van de website en het hoofdredacteurschap en de vormgeving van de Dwars Op. Zijn bijzondere inzet heeft de vereniging tot bloei gebracht. In 2012 werd hij erelid van de HKV.

Regionaal Archief Leiden
Sinds 1983 is Emiel vrijwilliger van het Regionaal Archief Leiden (RAL). Hier heeft hij sindsdien vele activiteiten ontwikkeld, veelal op het gebied van automatisering. In 2006 ontvingen de vrijwilligers van het RAL als groep de ‘Co Verhoogprijs’ van de gemeente Leiden. Hij is initiatiefnemer en vormgever van de digitale Nieuwsbrief voor Vrijwilligers.

Bartholomeusparochie
Ook zet hij zich sinds 2007 in ten behoeve van het archief van de St. Barholomeusparochie in Voorhout. Van zijn hand verscheen de jubileumuitgave 125 jaar Bartholomeuskerk.

Excelsior Leiden
Van 1964 tot 2002 was hij 2e secretaris, redacteur, organisator, archivaris (tot op heden) en coördinator van Gymnastiekvereniging Excelsior in Leiden. Hij heeft een groot aantal vrijwilligersactiviteiten op zijn naam staan. Voor het 100-jarig bestaan van de vereniging schreef hij in 2002 het jubileumboek Excelsior: stokoud, maar springlevend. Inmiddels is hij Erelid.

Voorhout
In 2009 heeft Emiel het jubileumboek Hoor, daar komt de muziek van de Muziekvereniging St. Cecilia in Voorhout geschreven, ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de vereniging. Dit boek is een historisch document waarin naast de geschiedenis van de muziekvereniging, ook de geschiedenis van Voorhout een belangrijke rol speelt. In 2005 schreef hij voor de dragersvereniging Sint Barbara Voorhout het unieke jubileumboek 75 jaar zwarte kraaien in Voorhout. Beide uitgaven gaf hij ook vorm.

EDGA
Verder is hij administrateur en sitemaster van de European Disabled Golf Association (EDGA). Dit is een overkoepelend orgaan van veertien Europese landen die de golfsport promoten voor mensen met een fysieke beperking. De onderlinge communicatie gebeurt overwegend digitaal en de website speelt in dit verband een cruciale rol. Ook heeft hij een grote rol gespeeld in de samenstelling van een zogenoemd bidbook met als doel de golf toe te laten als paralympische sport.

St. Hubertus
Sinds 1994 is Emiel bestuurslid van Schuttersvereniging St. Hubertus Voorhout, in de functie van commissaris. Daarnaast houdt hij zich bezig met het samenstellen, drukken en distribueren van het mededelingenblad de Hubertussleutel en is hij verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en de vormgeving van de website van St. Hubertus. Verder schreef hij het jubileumboek Erwtensoep & Ballotage bij het 75-jarig bestaan van de vereniging in 1995.